Samfunnsansvar

Bli en strandrydder – du også!

Vi har samlet fem tips for deg som vil gjøre en innsats mot plastforurensing.

Publisert: 13. september 2021

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende og svært alvorlig miljøproblem i hele verden.

 

Her til lands fikk havplast stor oppmerksomhet i 2017, da en syk hval måtte avlives ved Sotra utenfor Bergen. Hvalen hadde mer enn 40 plastposer og plastflak i magen.

 

Tre år senere viste en undersøkelse gjennomført av Universitetet i Bergen at bildene av plasthvalen hadde gjort varig inntrykk. Nesten halvparten av respondentene oppga at miljøengasjementet hadde økt, og åtte av ti sa at de var villige til å rydde plast i strandsonen.

 

 Fjordkraft-ansatte rydder en strand og viser frem fulle søppelsekker

Fjordkrafts ryddelag fikk med seg 25 sekker med plast og tauverk fra 100 meter strandlinje da de besøkte Turøy utenfor Bergen. Ryddeaksjonen var en tyvstart på den nasjonale strandryddeuken som arrangeres av Hold Norge Rent.

 

 

Har du også lyst til å bidra?

Her har du fem enkle tips for å komme i gang som strandrydder:

 

1. Finn et egnet sted

Plast og annet avfall finnes i elver, innsjøer, ved kysten og i små parkvann. Rydd der du selv vil, og der du ser det trengs en opprydding. Husk å respektere privat eiendom. Ønsker du tips om steder å rydde kan du besøke ryddenorge.no. Der ligger det meldinger om forsøplede områder og informasjon om tidligere og kommende ryddeaksjoner. Kanskje finner du noen å rydde med?

 

2. Få gratis ryddeutstyr

Man kommer langt med arbeidshansker og gjennomsiktige plastsekker som deles ut på en rekke butikker og gjenvinningsstasjoner. Se ryddenorge.no for oversikt. En klype til å plukke avfall og en kniv til garn- og taurester kan også komme godt med.

 

3. Ta hensyn til dyrelivet

Fugler som hekker er sårbare for forstyrrelser. Unngå derfor å legge ryddeaksjoner til hekkeområder. Ikke ta på eller flytt døde dyr. De kan bære med seg smitte. Kontakt Mattilsynet dersom du mistenker at viltlevende dyr har dødd som følge av sykdom. 

 

4. Rydd bare eierløst avfall

Hvis forsøplingen har en åpenbar eller kjent eier, skal dette meldes til kommunen du plukker i.

 

5. Legg en plan for avfallshåndtering

Ryddeaksjonen er ikke over før avfallet er håndtert. Tenk derfor over hvordan dere skal få med avfallet dere finner. Lar det seg bære til bilen? Om dere skal plukke store mengder kan det være en idé å høre om lokale miljø- og friluftsorganisasjoner kan hente avfallet med båt. De fleste gjenvinningsstasjoner tar imot avfall fra strandrydding gratis. Se ryddenorge.no for oversikt.

 

Lykke til!

 

For en oversikt over farlig avfall og hvordan dette bør håndteres, se på ryddenorge.no 

 

Kilder:

NRK.no

Regjeringen.no

Rydde

Hold Norge Rent