Prøv klimakalkulatoren vår og sjekk klimafotavtrykket ditt. Kanskje er det små endringer som skal til for å leve mer klimavennlig? Vi gir deg personlige tips!

Informasjonen du oppgir i kalkulatoren blir ikke lagret og det er kun du som vil se resultatet ditt.

Utregningene og innholdet i kalkulatoren er levert av Ducky.

Hva er klimaavtrykk?

Klimaavtrykk, også kalt klimafotavtrykk, er mengden klimagasser som direkte eller indirekte utløses som følge av livsstilen din. Dette måles i kilo CO2 ekvivalenter (kgCO2e) og påvirkes blant annet av boligen du bor i, hvor mange dere er i husholdningen, kjøretøyet du bruker og andre valg du gjør i hverdagen.

Hvorfor redusere klimaavtrykk?

Å bli mer klimavennlig er avgjørende for å bevare planeten vår, begrense global oppvarming og sikre en levedyktig fremtid for kommende generasjoner. Det handler ikke bare om å bevare naturen, men også om å forbedre helsen vår og sørge for en stabil tilgang til mat og vann gjennom bærekraftige løsninger.

Hvis hver og en av oss gjør små grep for å redusere klimaavtrykket, vil det bidra til en bedre fremtid.

Hvordan leve mer klimavennlig?

Klima kan være komplisert, og det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan man kan leve mer klimavennlig. Derfor har vi utviklet et verktøy som skal hjelpe deg å forstå konsekvensene av valgene du gjør og hvor mye klimagasser hver aktivitet slipper ut.

Klimakalkulatoren gir deg innsikt i hvor klimavennlig du er, og gir deg tips til hvordan du kan redusere klimaavtrykket ditt enda mer. Ved å implementere små endringer og inspirere andre til å følge etter, kan vi alle bidra til å bekjempe klimaendringene sammen.

Nysgjerrig på hvordan strømmen du bruker påvirker klimaet? Sjekk energifotavtrykket ditt i appen!