Prøv klimakalkulatoren vår og sjekk klimafotavtrykket ditt. Kanskje er det små endringer som skal til for å leve mer klimavennlig? Vi gir deg personlige tips!

Informasjonen du oppgir i kalkulatoren blir ikke lagret og det er kun du som vil se resultatet ditt.

Hva er klimaavtrykk?

Klimaavtrykk, også kalt klimafotavtrykk, er mengden klimagasser som direkte eller indirekte utløses som følge av livsstilen din. Dette måles i kilo CO2 ekvivalenter (kgCO2e) og påvirkes blant annet av boligen du bor i, hvor mange dere er i husholdningen, kjøretøyet du bruker og andre valg du gjør i hverdagen.

Hvorfor redusere klimaavtrykk?

Å bli mer klimavennlig er avgjørende for å bevare planeten vår, begrense global oppvarming og sikre en levedyktig fremtid for kommende generasjoner. Det handler ikke bare om å bevare naturen, men også om å forbedre helsen vår og sørge for en stabil tilgang til mat og vann gjennom bærekraftige løsninger.

Hvis hver og en av oss gjør små grep for å redusere klimaavtrykket, vil det bidra til en bedre fremtid.

Hvordan leve mer klimavennlig?

Klima kan være komplisert, og det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan man kan leve mer klimavennlig. Derfor har vi utviklet et verktøy som skal hjelpe deg å forstå konsekvensene av valgene du gjør og hvor mye klimagasser hver aktivitet slipper ut.

Klimakalkulatoren gir deg innsikt i hvor klimavennlig du er, og gir deg tips til hvordan du kan redusere klimaavtrykket ditt enda mer. Ved å implementere små endringer og inspirere andre til å følge etter, kan vi alle bidra til å bekjempe klimaendringene sammen.

Nysgjerrig på hvordan strømmen du bruker påvirker klimaet? Sjekk energifotavtrykket ditt i appen!