Hvorfor bruker vi CO2-ekvivalenter?

Se for deg et glass som fanger varme i et drivhus – akkurat sånn er det med den globale oppvarmingen. Den kommer av gasser i atmosfæren som fanger sollys. Det er flere gasser som skaper oppvarming, og disse kaller vi for klimagasser. Den mest kjente av disse er CO2, men det er andre gasser som skaper større oppvarming – for eksempel metan.

For å måle de ulike klimagassene opp mot hverandre, gjøres mengden gass om til CO2-ekvivalenter (kgCO2e). I det regnestykket er det tatt hensyn til hvor mye en gass bidrar til oppvarming, og hvor lenge den blir i atmosfæren.

CO2-ekvivalenter er en av mange indikatorer for bærekraft. Vi har valgt å presentere energifotavtrykket ditt på denne måten fordi klimagasser er noe er godt kartlagt. Hvis du reduserer utslippene dine, har det ofte positive virkninger på andre bærekraftsindikatorer.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei