Ditt Energifotavtrykk

Tenk deg at du går bortover en strand og ser fotsporene bak deg. Akkurat sånn er det med strømmen du bruker – den setter spor etter seg. 

Strøm er noe alle må ha, men det påvirker likevel klimaet. Vi skjønner godt hvis du synes dette er komplisert, og vi mener ikke at du skal slutte å bruke strøm. Men vi vil gjøre det litt enklere å ta miljøvennlige valg. Derfor hjelper vi deg på vei ved å vise hvor mye klimagasser som slippes ut i forbindelse med strømforbruket ditt.

Nå får du muligheten til å se ditt Energifotavtrykk på forsiden i Fjordkraft-appen – samtidig som du får gode tips til hvordan du kan redusere det. Klikk på "Legg til" når du er innlogget i appen. Der kan du enkelt legge til energifotavtrykket ditt.

Last ned appen og kom i gang

 

 

Hvorfor viser vi energifotavtrykket?

Med bakgrunn i Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å halvere utslippene av klimagasser i 2030, sammenlignet med 1990. Vi lover å gjøre det vi kan for at vi skal nå målene. Klima og bærekraft er, og har vært viktig for oss i lang tid. Allerede i 2007 ble vi et klimanøytralt selskap. Gjennom vårt klimainitiativ, Klimanjaro, krever vi at alle våre faste leverandører er det samme. 

Som første strømleverandør ønsker vi å hjelpe deg med å ta valg som er litt bedre for miljøet. Du går nok ikke daglig rundt og tenker på fotavtrykket til energien du bruker. Men vi opplever at flere og flere blir interessert i å finne ut hvor stort klimafotavtrykk de etterlater seg. Derfor legger vi til rette for at du kan se hvor stort ditt Energifotavtrykk er. Bruker du riktig mengde strøm, sparer du både miljøet og lommeboken. Vinn-vinn med andre ord!

Hvordan beregner vi energifotavtrykket?

Energifotavtrykk er summen av klimagassutslippene forbundet med ditt energiforbruk. Dette måles i kilo CO2 ekvivalenter (kgCO2e),  og beregnes ved å gange energiforbruket ditt i kilowattimer med en faktor som beskriver hvor mye CO2e energien slipper ut.

 

 

Ducky arbeider for at verden skal nå klimamålene. Derfor har de utviklet digitale verktøy, læringspakker og samarbeidsformer for å motivere til adferdsendring. De er spesialister innenfor grønn omstilling, og mener endring skjer gjennom handling. Spisskompetansen deres er klimaengasjement, klimadata og bærekraftig atferdsendring basert på NTNU-forskning. Ducky har levert data og tjenester for klimakutt til offentlige og private kunder siden 2015. De er 35 samfunnsengasjerte mennesker fra over ti nasjonaliteter som brenner for å gjøre en forskjell.

Fornybar energi

Gjør en forskjell, velg Norsk Vannkraft

En nyhet for deg som vil gjøre noe ekstra for klimaet. Nå kan du støtte produksjon av ren, bærekraftig vannkraft fra et lokalt kraftverk!

Slik fungerer Norsk Vannkraft

For et bedre klima

Vårt klimaløfte

Vi er klimaforpliktet og krever at våre faste leverandører er det samme.