Strøm til spotpris

Strømavtale som følger prisen i strømmarkedet time for time.

Gå til bestilling
Påslag
+ 4,90 øre/kWh
Månedsbeløp
+ 49,00 kr.
Bindingstid
Ingen
Bruddgebyr
0 kr


Mer informasjon om Strøm til spotpris
 

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Spot med forvaltning

Spot med forvaltning kombinerer prissikring og spotpris.

Mer informasjon
Påslag
+ 5,90 øre/kWh
Månedsbeløp
+ 49,00 kr.
Bindingstid
3 mnd. oppsigelse
Bruddgebyr
500 kr

Prisen kan maksimalt bli 12,5 øre/kwh (inkl. mva.) over spotprisen din. Påslaget kommer i tillegg.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Estimert strømpris med strømstøtte

Den endelige strømstøtten fra staten beregnes som et gjennomsnitt av spotprisen i ditt område gjennom hele kalendermåneden. Strømstøtten for inneværende måned er derfor ikke kjent enda, men vi gjør et estimat utfra spotprisene som har vært hittil i måneden og de estimerte spotpriser for de dagene som gjenstår.

Skal du flytte?

Er du kunde hos Fjordkraft og skal melde flytting, kan du enkelt si opp strømmen i boligen du flytter fra og ta med deg strømmen til din nye adresse.

Meld flytting her