Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

StrømavtaleAvtaletypeMånedsbeløpStrømprisInformasjonVilkårKrav

Strøm til Spotpris

Timespot

Ny pris: 49 kr
Utgått pris: 39 kr
Ny pris:
Timespot +
5,9 øre/kWh i påslag

Gammel pris:
Timespot + 3,9 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

 

Spot med Forvaltning

 

Forvaltningsavtale  49 kr

Timespot + 5,9 øre/kWh i påslag

Det kommer også et forvaltnings-
resultat som tillegg eller fratrekk på fakturaen. 
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 • Tre måneders oppsigelsestid eller 500 kr i bruddgebyr
 • Prisen kan maksimalt bli 12,5 øre/kWh (inkl. mva.) over spotprisen. Påslaget kommer i tillegg.

 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

Spotpris Nord

Timespot

 29 kr (ekskl. mva.) Timespot + 3,9 øre/kWh i påslag (ekskl. mva.)
 • 6,66 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i Nord-Norge (NO4)

Timespot med Solkonto

Timespot

 99 kr Timespot + 5,49 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura
 • Du får mulighet til å spare opptil 2000 kWh på Solkonto
 • Når du selger strøm til oss uten lagring på Solkonto får du til enhver tid Nord Pools områdepriser time for time i ditt leveringsområde.
 • Uttak beregnes ut fra Nord Pools områdepriser time for time i ditt leveringsområde for den måned uttaket skjer.
 • Prisen for uttak begrenses til maks 100 øre/kWh ekskl. mva. i differanse mellom produksjonspris ved innskudd og uttak.
 Avtalevilkår
 • Du er plusskunde iht. reglementet fra NVE
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

Solstrøm Spotpris

Timespot

 39 kr Timespot + 5,49 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 • Når du selger strøm til oss får du til enhver tid Nord Pools områdepriser time for time i ditt leveringsområde.
 Avtalevilkår
 • Du er plusskunde iht. reglementet fra NVE
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

 

Organisasjons- og medlemsavtaler

Disse avtalene forutsetter medlemskap i organisasjonen.

StrømavtaleAvtaletypeMånedsbeløpStrømprisInformasjonVilkårKrav

LOfavør Spotpris

Timespot

15 kr

Timespot + 2,99 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Industri Energi Spotpris

Timespot  15 kr Timespot + 2,99 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Agrol Spotpris

Timespot 24 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 0 kr pr måned ved valg av papirfaktura
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Bergen Huseierforening Spotpris

Timespot  24 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Boalliansen Beboer Spotpris

Timespot  24 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

BOB Spotpris

Timespot

Ny pris:
29 kr

Utgått pris:
19 kr

Ny pris:
Timespot + 3,99 øre/kWh i påslag

Utgått pris:
Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Econa Spotpris

Timespot  19 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Farmaceutene Spotpris

Timespot  19 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

HLF Spotpris

Timespot 19 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap i Hørselshemmedes Landsforening

Jordmorforeningen Spotpris

Timespot  19 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

KNIF Spotpris privat

Timespot  15 kr Timespot + 3,83 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Naturviterne Spotpris

Timespot  19  kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

 NFF Spotpris

Timespot  19 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Bobilforening Spotpris

Timespot 24 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Samfunnsviterne Spotpris

Timespot  19 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Skattebetalerforeningen Spotpris

Timespot  19 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Spot med Forvaltning GOBB

Forvaltningsavtale  19 kr

Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag.

Det kommer også et forvaltnings-
resultat som tillegg eller fratrekk på fakturaen.

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 • Tre måneders oppsigelsestid eller 500 kr i bruddgebyr
 • Prisen kan maksimalt bli 12,5 øre/kWh (inkl. mva.) over spotprisen. Påslaget kommer i tillegg.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Spot med Forvaltning Organisasjonsmarked

Forvaltningsavtale  19 kr Timespot + 4,9 øre/kWh i påslag.

Det kommer også et forvaltnings-
resultat som tillegg eller fratrekk på fakturaen.
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 • Tre måneders oppsigelsestid eller 500 kr i bruddgebyr
 • Prisen kan maksimalt bli 12,5 øre/kWh (inkl. mva.) over spotprisen. Påslaget kommer i tillegg.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Visma Spotpris

Timespot

 

Ny pris:29 kr

Utgått pris:19 kr

Ny pris:
Timespot + 3,99 øre/kWh i påslag

Utgått pris:
Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

 

Strømavtaler utgått fra salg

 

StrømavtaleAvtaletypeMånedsbeløpStrømprisInformasjonVilkårKrav

ABBL Garanti

Ikke i salg

Variabel  24 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse prisområdene Øst-Norge (NO1), Sør-Norge (NO2) og Vest-Norge (NO5).

Bergen Huseierforening Garanti

Ikke i salg

Variabel  24 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

BOB Garanti

Ikke i salg

Variabel  19 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Boligbyggelag Spot

Ikke i salg

Timespot  30 kr Timespot + 5,38 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Enkel Spotpris

Ikke i salg

Timespot  27 kr Timespot + 9,95 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

Fastpris Innlandet

Ikke i salg

Fastpris  36,25 kr Fra 31,89 til 37,50 øre/kWh
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 • Bindingsstid iht ingått avtale, eller minimum 500 kr i bruddgebyr
 • Etter fastprisperioden tilbakeføres du til strømavtalen du hadde tidligere. Er du ny kunde vil du få strømavtalen Strøm til spotpris.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5

Forutsigbar strømpris

Ikke i salg

Variabel  39 kr 199 øre/kWh
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5

Forutsigbar strømpris Midt-Norge (NO3)

Ikke i salg

Variabel  39 kr

99 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i Midt-Norge NO3

Forutsigbar strømpris Sør-Norge (NO2)

Ikke i salg

Variabel  39 kr 199 øre/kWh
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i Sør-Norge NO2

Forutsigbar strømpris Nord-Norge (NO4)

Ikke i salg

Variabel 31,2 kr (ekskl. mva.)

90 øre/kWh (ekskl. mva.)

 • 6,66 kr pr måned ved valg av papirfaktura. (ekskl. mva.)
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i Nord-Norge NO4

Garantistrøm

Ikke i salg

Variabel  39 kr 199 øre/kWh
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5

Garantistrøm Nord (NO4)

Ikke i salg

Variabel 15,2 kr (ekskl. mva.)

90 øre/kWh (ekskl. mva.)

 • 6,66 kr pr måned ved valg av papirfaktura (ekskl. mva.)
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i Nord-Norge NO4

Garantistrøm Organisasjon

Ikke i salg

Variabel  24 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5.

Garantistrøm Sør-Norge (NO2)

Ikke i salg

Variabel  39 kr 199 øre/kWh
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i Sør-Norge NO2

Handikapforbundet Spotpris

Ikke i salg

Timespot  24 kr Timespot + 3,79 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

HLF Garanti

Ikke i salg

Variabel  24 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5
 • Forutsetter medlemskap

Hyttestrøm

Ikke i salg

Variabel  0 kr 199 øre/kWh
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 • Månedsbeløpet endres til 39 kr hvis hytta er eneste anlgg i kundeforholdet.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

Industri Energi Garanti

Ikke i salg

Variabel  15 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5
 • Forutsetter medlemskap

KNIF Sikret 50

Ikke i salg

Prissikringsavtale  15 kr Timespot + 3,96 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

LOBB Spotpris

Ikke i salg

Timespot  30 kr Timespot + 5,38 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

LOfavør Garanti

Ikke i salg

Variabel  15 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5
 • Forutsetter medlemskap

NFF Garanti

Ikke i salg

Variabel  24 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5
 • Forutsetter medlemskap i Norsk Fysioterapeutforening

Norsk Bobilforening Garanti

Ikke i salg

Variabel  24 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5
 • Forutsetter medlemskap

OBOS

Ikke i salg

Timespot  30 kr Timespot + 5,38 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

PBBL Garanti

Ikke i salg

Variabel  24 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5
 • Forutsetter medlemskap

PBBL Spotpris

Ikke i salg

Timespot  39 kr Timespot + 4,99 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Skattebetalerforeningen Garanti

Ikke i salg

Variabel  24 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5
 • Forutsetter medlemskap

Smart Spotpris

Ikke i salg

Timespot  79 kr Timespot + 3,9 øre/kWh i påslag
 • 6 mnd bindingstid eller 795 kr i bruddgebyr.
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

Spotpris Landbruk

Ikke i salg

Timespot  24 kr Timespot + 5,38 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

Spotpris Online

Ikke i salg

Timespot  29 kr Timespot + 6,49 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

Spotpris Organisasjon

Ikke i salg

Timespot  39 kr Timespot + 4,99 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Stabil Strømpris

Ikke i salg

Variabel  59 kr

199 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5

Stabil Strømpris Sør-Norge (NO2)

Ikke i salg

Variabel 59 kr/mnd kr 199 øre/kWh
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i Sør-Norge NO2

Strøm til Fastpris 15 mnd Sør

Ikke i salg

Fastpris  39 kr Fra 99 til 151,90 øre/kWh
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 • 15 måneders bindingsstid eller minumum 500 kr i bruddgebyr
 • Etter fastprisperioden tilbakeføres du til strømavtalen du hadde tidligere. Er du ny kunde vil du få strømavtalen Strøm til spotpris.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5

Strøm til Fastpris 15 mnd Nord

Ikke i salg

Fastpris  39 kr (ekskl. mva.) Fra 29,99 til 49,99 øre/kWh (eksl. mva)
 • 6,66 kr pr måned ved valg av papirfaktura. (ekskl. mva.)
 • Bindingsstid iht avtale eller minimum 500 kr i bruddgebyr
 • Etter fastprisperioden tilbakeføres du til strømavtalen du hadde tidligere. Er du ny kunde vil du få strømavtalen  Spotpris Nord.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i Nord-Norge (NO4)

Timespot

Ikke i salg

Timespot  39 - 75 kr Timespot + 7,95-10,45 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh

TOBB Spotpris

Ikke i salg

Timespot  19 kr Timespot + 3,49 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

Variabel Strømpris

Ikke i salg

Variabel  49 kr

199 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5

Variabel Strømpris Sør-Norge (NO2)

Ikke i salg

Variabel  49 kr 199 øre/kWh
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i Sør-Norge NO2

Vestbo Garanti

Ikke i salg

Variabel  24 kr

199 øre/kWh

Rabatt:
-2.00 øre/kWh

 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forbeholdt kunder med leveringsadresse i prisområder NO1, NO2, NO5
 • Forutsetter medlemskap

Vestbo Spotpris

Ikke i salg

Timespot  39 kr Timespot + 4,99 øre/kWh påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh
 • Forutsetter medlemskap

viaTrumf Spotpris

Ikke i salg

Timespot

 27 kr Timespot + 6,49 øre/kWh i påslag
 • 8,32 kr pr måned ved valg av papirfaktura.
 Avtalevilkår
 • Godkjent kredittvurdering
 • Forutsetter medlemskap
 • Privatkunde med årlig forbruk inntil 50 000 kWh