Hva er nettleie?

Nettleie er et beløp på fakturaen din som betales videre til det selskapet som eier strømnettet i ditt område. Når du betaler for nettleie går altså ikke dette beløpet til din strømleverandør, det går videre til din netteier.

De får betalt for kostnadene de har med å frakte strømmen hjem til deg. I tillegg dekker nettleien drift og vedlikehold av ledningsnettet og strømmålere, samt offentlige avgifter. Du kan ikke velge hvem nettleien skal betales til, dette avhenger av hvor i landet du bor. Her kan du lese mer om hva nettleien består av.

Slik er nettleie og strøm fordelt på strømregningen

Kort forklart er strømregningen delt i to: strøm og nettleie. Strømmen kjøper du fra oss som strømleverandør, og det er hvor mye strøm (kwh) du bruker som avgjør hva du betaler. Nettleien betaler du til din lokale netteier. Den inkluderer frakt av strøm til din bolig, vedlikehold og utbedringer av ledningsnettet, i tillegg til skatt og statlige avgifter.

På strømregningen kan du enkelt se hvordan strøm og nettleie er fordelt basert på forbruket ditt forrige måned.

Strøm og strømleverandør

Har du valgt Fjordkraft som din strømleverandør er det oss du kjøper strømmen av. Som alle andre strømleverandører kjøper vi strøm på den nordiske strømbørsen og selger den videre til deg som kunde. Du står fritt til å velge hvilken strømleverandør du ønsker å kjøpe strømmen av. Beløpet du betaler til strømleverandøren din påvirkes først og fremst av strømprisene og hvor mye strøm du bruker.

Nettleie og strøm på én regning

Tidligere var det lokale forskjeller på hvordan kunder fikk strømregningene sine. Noen fikk strøm og nettleie samlet, mens andre fikk det fordelt på to regninger fra to forskjellige selskap.

For å forenkle dette for kundene og få lik behandling i hele landet, besluttet Norges vassdrags- og energidirektorat å innføre nye regler for fakturering fra 1. september 2016. Siden den gang har strømkunder over hele landet fått strøm og nettleie på én regning.

Nå er det vi som strømleverandør som sender deg én enkel faktura for både strøm og nettleie. Ingen priser øker som følge av dette. Du betaler det samme som du gjorde før, men får én regning i stedet for to.

Vanligste spørsmål om nettleie