Kompensasjon for høye strømpriser

Med strømstøtte fra staten får du tilbakebetalt deler av strømutgiftene gjennom nettleien. Fra 1. september økte støtten fra 80 til 90 prosent av kostnadene når kWh-prisen går over 87,5 øre (inkl. mva.). Støtten dekker altså det meste av regningen når strømmen er dyr.

Nedenfor kan du se hvor mye strømstøtten utgjør ved ulike strømpriser. Eksempelet tar utgangspunkt i et månedlig strømforbruk på 1 250 kWh.

Spotpris (øre/kWh) Pris uten strømstøtte Pris med strømstøtte
100 1 250 kr 1 109 kr
200 2 500 kr 1 234 kr
300 3 750 kr 1 359 kr

Hva påvirker dine strømpriser?

Strømprisen i Norge endres fra dag til dag, og prisen blir oppgitt i øre per kWh. Prisen påvirkes blant annet av hvor mye strøm som forbrukes. Derfor får vi ofte høyere strømpriser i perioder der folk bruker mye strøm, for eksempel når temperaturene er lave.

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette er fordi produksjonen og tilgangen på strøm kan variere mellom landsdelene. Derfor vil du oppleve noe ulike strømpriser, avhengig av hvor i landet du bor.

Synes du det er komplisert å finne ut av prisene for strøm? Se våre tips for å sammenligne strømpriser.

Hos oss kan du velge mellom strømavtaler som gir deg spotpris eller mer forutsigbare strømpriser. Du kan lese mer om strømavtalene våre her.

Slik utvikler strømprisene seg

Lær mer om hva som påvirker strømprisen og hvordan prisene i strømmarkedet har utviklet seg i det siste.

Nyttig å vite om strømprisene

Historiske strømpriser

Lurer du på hvordan strømprisene har utviklet seg i det siste? Få en samlet oversikt over månedsprisene for alle prisområdene på strømbørsen.

Se historiske strømpriser

Hvor mye koster strøm?

Hvor mye strøm koster hver måned styres av hvor mye strøm husholdningen forbruker, men selve prisen på strøm er det ikke så lett å ha kontroll over.

Hvor mye koster strøm?

Prisene på strøm endrer seg stadig

Strømpriser varierer fra time til time, men hvorfor gjør de det? Kan du som forbruker dra nytte av dette?

Strømpriser time for time