Dagens strømpriser

I går I dag I morgen

Prisene gjelder for 2023-06-05T03:37:39Z

Nord-Norge

5,11

Midt-Norge

5,11

Øst-Norge

60,37

Vest-Norge

60,37

Sør-Norge

87,87

Pris med estimert strømstøtte

Prisene er inkl. mva. med unntak av Nord-Norge, hvor strøm er unntatt momsplikt.

Strømpriser er forskjellig i ulike deler av landet

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette er fordi produksjonen og tilgangen på strøm kan variere mellom landsdelene. Derfor vil du oppleve ulike strømpriser, avhengig av hvor i landet du bor.

Sjekk hvilket prisområde du tilhører i NVE kartet.

Estimert strømstøtte

Den endelige strømstøtten fra staten beregnes som et gjennomsnitt av spotprisen i ditt område gjennom hele kalendermåneden. Strømstøtten for inneværende måned er derfor ikke kjent enda, men vi gjør et estimat utfra spotprisene som har vært hittil i måneden og de estimerte spotpriser for de dagene som gjenstår.

Se strømpriser time for time

Som kunde hos oss kan du enkelt følge med på strømpriser time for time gjennom døgnet i Fjordkraft-appen.

App store ikon  Google Play ikon

Hva påvirker dagens strømpris?

Strømprisene blir påvirket av hvor mye strøm folk flest bruker. Jo mer strøm vi bruker, jo mer øker etterspørselen og dermed også prisene. 

Været spiller også inn på strømregningen. Både fordi vi bruker mer strøm når det er kaldt og fordi nedbør påvirker hvor mye vannkraft som blir produsert. Når kraftprodusentene har mye vann i sine magasiner, bidrar dette til lavere strømpriser. 

Om sommeren bruker vi lite strøm. Etter hvert som kulden setter inn øker strømforbruket og prisene. I tillegg er strømmarkedet internasjonalt, så eksport og import av strøm er med på å påvirke dagens strømpris. Derfor kan hendelser i andre land også ha betydning for strømregningen her hjemme i Norge.

Se våre enkle strømsparetips