Strømpriser er forskjellig i ulike deler av landet

Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Dette er fordi produksjonen og tilgangen på strøm kan variere mellom landsdelene. Derfor vil du oppleve ulike strømpriser, avhengig av hvor i landet du bor.

Noen postnummer ligger i et grenseområde mellom to prisområder. Da kan det være at du ikke vil finne prisinformasjon for ditt postnummer på denne siden.

Hva påvirker dagens strømpris?

Strømprisene blir påvirket av hvor mye strøm folk flest bruker. Jo mer strøm vi bruker, jo mer øker etterspørselen og dermed også prisene. 

Været spiller også inn på strømregningen. Både fordi vi bruker mer strøm når det er kaldt og fordi nedbør påvirker hvor mye vannkraft som blir produsert. Når kraftprodusentene har mye vann i sine magasiner, bidrar dette til lavere strømpriser. 

Om sommeren bruker vi lite strøm. Etter hvert som kulden setter inn øker strømforbruket og prisene. I tillegg er strømmarkedet internasjonalt, så eksport og import av strøm er med på å påvirke dagens strømpris. Derfor kan hendelser i andre land også ha betydning for strømregningen her hjemme i Norge.

Våre strømavtaler

Hos oss kan du få to typer strømavtaler, spotpris og forutsigbar. Med strømavtalen spotpris endres prisen hver dag. Denne avtalen følger prisen i markedet og gir normalt billigere strøm over tid. Forutsigbar strømavtalen gir deg mer stabile strømpriser, der prisen fastsettes for 2 uker av gangen.

Se våre enkle strømsparetips