Hva gjør at strømprisene varierer fra time til time?

Det er den nordiske kraftbørsen Nord Pool som fastsetter strømprisene, og dette gjør de på bakgrunn av tilbud og etterspørsel. Spotprisen varierer altså time for time, alt ettersom når på døgnet, eller hvilken årstid, det brukes mye eller lite strøm.

Været generelt er også med på å påvirke strømprisene. Siden langt over 90 prosent av strømmen som produseres i Norge kommer fra vannkraft, påvirkes også pris på strøm av været – jo mer vann i vannmagasinene, jo billigere strøm.

Hvordan kan man måle nøyaktige strømpriser per time?

De siste årene har nye smartmålere blitt installert over hele Norge. Disse automatiske strømmålerne har sammen med databasen Elhub gjort det mulig å nøyaktig avregne strømforbruket ditt time for time. I Elhub sin database kan du også logge deg inn og se timesprisen for strøm.

Denne endringen betyr at du som strømkunde ikke lenger trenger å manuelt lese av strømmen, det er enklere å bytte strømleverandør og du får bedre oversikt over det totale strømforbruket ditt. Med god oversikt over nøyaktig strømforbruk, kan man også avregne strømprisene time for time, og du kan spare penger på strømregningen ved å velge riktig strømavtale.

Hva er forskjellen på timespot og forutsigbar strøm?

Spotpris på strøm følger en gjennomsnittsberegning av markedsprisen på den nordiske strømbørsen time for time i løpet av en måned. Med en slik timespot-avtale betaler du altså for den faktiske markedsprisen som er gjeldende akkurat når du bruker strøm. Vær obs på at på strømregningen din vil du kun se et gjennomsnitt av dette forbruket.

Ved å betale fastpris på strøm med en forutsigbar strømavtale, vil du alltid vite hva du skal betale. Da fastsettes prisen for minimum to uker frem i tid, og du får varsel hvis det skulle bli en prisendring.

Nettleie kommer i tillegg til strømpriser per time

Husk at kostnader for nettleie alltid kommer i tillegg til prisen du betaler for selve strømmen. Nettleien betaler for å få strømmen fraktet til deg, og varierer med hvor i landet du bor.