Strømstøtte

Du kan få 80 prosent i strømstøtte når spotprisen på strøm er høy. Det vil si at dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor er mer enn 87,5 øre per kWh (inkl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 80 prosent av prisen over dette nivået. 

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få strømstøtte – det trekkes automatisk fra på nettleien.

Hos oss får du strøm og nettleie på samme faktura, slik at strømstøtten trekkes direkte fra strømregningen. Hvis du vil ha denne ordningen, kan du bestille strømavtale her.

Siste nytt om strømstøtten

15. februar la regjeringen frem forslag til endringer i strømstøtten. Her er de viktigste forslagene:

 • Forlenge strømstøtteordningen ut 2024
  • Strømstøtteordningen skal vare så lenge strømprisene er unormalt høye, og forlenges ut 2024.
 • Time-for-time-beregning
  • Strømstøtten blir i dag regnet ut fra et gjennomsnitt av spotprisen hver måned. Den har altså ikke tatt høyde for hvilke dager du har høyt forbruk, eller når på døgnet du bruker strøm. Med det nye forslaget følger strømstøtten forbruket tettere, og du blir bedre beskyttet mot høye timepriser.
 • 90 prosent støtte hele året
  • Tidligere har dekningsgraden i strømstøtten vært 90 prosent i vintermånedene, og 80 prosent resten av året. Nå foreslår regjeringen at dekningsgraden skal være 90 prosent hele året. Støtten slår inn i timer der prisen er mer enn 87,5 øre per kWh.

Så mye får du i strømstøtte

Den gjennomsnittlige spotprisen (ekskl. mva.) for mai er klar. 

 • NO1 (Oslo) - 78,61 øre per kWh
 • NO2 (Kristiansand) - 80,66 øre per kWh
 • NO3 (Trondheim) -  31,82 øre per kWh
 • NO4 (Tromsø) - 21,94 øre per kWh
 • NO5 (Bergen) - 78,99 øre per kWh

 Det gir følgende strømstøtte (inkl. mva.) for disse prisområdene:

 • NO1 (Oslo) - 8,61 øre per kWh
 • NO2 (Kristiansand) - 10,66 øre per kWh
 • NO3 (Trondheim) - 0 øre per kWh
 • NO4 (Tromsø) uten mva - 0 øre per kWh
 • NO5 (Bergen) - 8,99 øre per kWh

Støttesatsen er 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh (ekskl. mva.) og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen.

Strømstøtten er basert på strømforbruket ditt og snittprisen i området du bor i. Det er nettselskapene som administrerer kompensasjonsordningen.

Strømstøtten gjelder for strømforbruk inntil 5000 kWt per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette.

Det er spotprisen som bestemmer hva du får igjen – ikke strømavtalen

Selv om du har en fastprisavtale eller en annen forutsigbar strømavtale, er det spotprisen som avgjør hva du får igjen. Det har altså ingenting å si hva du betaler for strømmen, eller hvilken avtale du har. Alle blir kompensert utfra den gjennomsnittlige spotprisen. Dersom to husholdninger har forskjellig strømavtale, vil de likevel få akkurat like mye i kompensasjon hvis de har likt forbruk og bor i samme prisområde.

Sjekk ut strømavtalene våre

Nyhet! Se strømkostnadene dine med strømstøtte i appen

Nå kan du sjekke dine estimerte strømkostnader etter at strømstøtten er trukket fra. Gå inn på visningen av strømforbruket ditt i kroner og trykk på "estimert strømstøtte". Sjekk eksempelet nedenfor!

          

   Strømkostnader uten strømstøtte            Strømkostnader med strømstøtte

Strømstøtten i appen beregnes basert på gjennomsnitt spotprisen hittil i måneden. Dette beregnes på nytt hver dag. Etter hvert som dagene går blir den estimerte strømstøtten mer riktig. På slutten av måneden skal den derfor være helt korrekt.

Hvis du har aktivert strømstøtte i appen, men du ser at det ikke påvirker strømkostnaden din, så kan det bety at prisområdet du bor i ikke har oppnåd kravene for strømstøtte enda. 

Hvor mye utgjør strømstøtten?

Nedenfor kan du se hvor mye strømstøtten utgjør ved ulike strømpriser. Eksempelet tar utgangspunkt i at du har en spotprisavtale og et månedlig strømforbruk på 1 250 kWh. 

Spotpris (øre/kWh) Pris uten strømstøtte Pris med strømstøtte
100 1 250 kr 1 109 kr
200 2 500 kr 1 234 kr
300 3 750 kr 1 359 kr

 

Disse får strømstøtte

Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Ordningen gjelder også for boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.). Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har. En pris på 70 øre ekskl. mva tilsvarer 87,50 øre inkl. mva.

Dersom du eier en hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen.

Hva må du gjøre for å få strømstøtte?

 

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien.

Fjordkraft-kunder har strøm og nettleie på samme faktura. Derfor kommer fratrekket på strømregningen du får fra oss, men det er netteieren din som sørger for at støtten blir riktig. Hvis du har spørsmål om strømstøtten, kan du kontakte din lokale netteier. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene.

Prisforskjeller i ulike deler av landet

Vi har fem ulike prisområder for strøm her til lands – sør, øst, vest, midt og nord. Hvor mye du får tilbakebetalt avhenger av den gjennomsnittlige spotprisen i prisområdet der du bor. 

Trumf-bonus

Støtteordningen påvirker beregningsgrunnlaget for Trumf-bonus.
Les mer og se regneeksempel her.