Strømstøtte

Fra 1. september 2022 økte strømstøtten fra 80 til 90 %. Det vil si at dersom gjennomsnittlig spotpris der du bor er mer enn 87,5 øre per kWh (inkl. mva.) i løpet av en måned, vil staten dekke 90 % av prisen over dette nivået. 

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få strømstøtte – det trekkes automatisk fra på nettleien.

Så mye får du i strømstøtte

Den gjennomsnittlige spotprisen (ekskl. mva) for august er klar. 

  • Kristiansand - 434,49 øre/kWh
  • Bergen - 341,58 øre/kWh
  • Oslo - 344,29 øre/kWh
  • Trondheim - 18,89 øre/kWh
  • Tromsø - 2,82 øre/kWh  

Det gir følgende strømstøtte:

  • Støtten for prisområdet NO2 (Kristiansand) blir 364,49 øre per kWh.
  • Strømstøtten for prisområdet NO5 (Bergen) blir 271,58 øre per kWh.
  • Strømstøtten for prisområdet NO1 (Oslo) blir 274,29 øre per kWh
  • Gjennomsnittsprisen i NO4 (Tromsø) og NO3 (Trondheim) er for lav til at det gis strømstøtte.

Støttesatsen for august er 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen.

Strømstøtten er basert på strømforbruket ditt og snittprisen i området du bor i. Det er nettselskapene som administrerer kompensasjonsordningen.

Strømstøtten gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Det er svært få som bruker mer strøm enn dette.

Hvor mye utgjør strømstøtten?

Nedenfor kan du se hvor mye strømstøtten utgjør ved ulike strømpriser. Eksempelet tar utgangspunkt i et månedlig strømforbruk på 1 250 kWh. 

Strømpris øre/kWh Pris uten strømstøtte  Hva du faktisk betaler
 500  6 250 kr  1 610 kr
 700  8 750 kr  1 860 kr
 1 000  12 500 kr  2 235 kr

 

Disse får strømstøtte

Alle privatkunder får støtte for strømmen de bruker der de bor. Ordningen gjelder også for boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.). Hvis gjennomsnittlig spotpris i ditt område er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har du rett på kompensasjon – uansett hvilken strømavtale du har. En pris på 70 øre ekskl. mva tilsvarer 87,50 øre inkl. mva.

Dersom du eier en hytte eller fritidsbolig får du ikke kompensasjon for strømforbruket på den adressen.

Det er spotprisen som bestemmer hva du får igjen – ikke strømavtalen

Selv om du har en fastprisavtale eller en annen forutsigbar strømavtale, er det spotprisen som avgjør hva du får igjen. Det har altså ingenting å si hva du betaler for strømmen, eller hvilken avtale du har. Alle blir kompensert utfra den gjennomsnittlige spotprisen. Dersom to husholdninger har forskjellig strømavtale, vil de likevel få akkurat like mye i kompensasjon hvis de har likt forbruk og bor i samme prisområde.

Prisforskjeller i ulike deler av landet

Vi har fem ulike prisområder for strøm her til lands – sør, øst, vest, midt og nord. Hvor mye du får tilbakebetalt avhenger av den gjennomsnittlige spotprisen i prisområdet der du bor. Gjennomsnittlig spotpris i NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) var mindre enn 70 øre/kWh i august. Dersom du bor i disse områdene vil du ikke få kompensasjon på denne fakturaen.

Beløpet blir trukket fra på nettleien

Du trenger ikke gjøre noe som helst for å få kompensasjon – beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien.

Fjordkraft-kunder har strøm og nettleie på samme faktura. Derfor kommer fratrekket på strømregningen du får fra oss, men det er netteieren din som sørger for at støtten blir riktig. Hvis du har spørsmål om strømstøtten, kan du kontakte din lokale netteier. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene.

Trumf-bonus

Støtteordningen påvirker beregningsgrunnlaget for Trumf-bonus.
Les mer og se regneeksempel her.