Hva er elsertifikat?

Elsertifikat er en støtteordning for fornybar energi. Dette er en lovpålagt kostnad som alle strømkunder i Norge får på strømregningen. Du betaler for dette uavhengig av hvilken strømleverandør du har.

Elsertifikater støtter produsenter av fornybar energi

Dette er energikilder vi ikke går tom for. Eksempler på fornybare energikilder er solenergi, vann- og vindkraft.

Ordningen med elsertifikater fører til at produsenter som investerer i fornybar energi får inntekter fra salg av elsertifikater. Hensikten med ordningen er å gjøre det mer lønnsomt for dem som produserer strøm å investere i fornybar produksjon.

Elsertifikat forvaltes av NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlige for forvaltningen av ordningen med elsertifikat. 

De sørger for at kraftverk som er godkjent blir tildelt elsertifikater basert på hvor mye kraft de produserer.

Elsertifikatene gir produsentene en ekstra inntekt i tillegg til kraftprisen. Dette gjør at produksjonen av fornybar kraft blir mer lønnsom.

Har du spørsmål?

Vi har samlet vanlige spørsmål om faktura, nettleie, flytting og mye mer. Finn svar på det du måtte lure på med noen få tastetrykk.

Spørsmål og svar

WEB01