For pressen

Pressemeldinger

Her finner du pressemeldingene fra Fjordkraft.

Slik er strømmarkedet oppdelt

Det er forskjell på en strømleverandør, kraftprodusent og et nettselskap. Slik henger det sammen.

Strømleverandør

Fjordkraft er strømleverandør. En strømleverandør produserer ikke strøm, men kjøper inn strøm for videresalg. Det er ca. 110 strømleverandører i Norge.

Nettselskap

Det lokale nettselskapet har ansvaret for strømmåleren og ledningsnettet. Nettselskapet rykker ut ved strømbrudd eller er åpner/stenger av strømmen. Man kan ikke skifte nettselskap og det er monopol på nettleien. Det er 154 nettselskap i Norge.

Kraftprodusent

Kraftprodusenter eier kraftverk og vannmagasiner og selger sin produksjon til strømbørsen.
NASDAQ OMX er den finansielle strømbørsen. NordpoolSpot.com er den fysiske strømbørsen. Dette er markedsplassen der nordiske kraftprodusenter selger sin produksjon og der nordiske strømleverandørene kjøper inn strøm. Prisene dannes som følge av tilbud og etterspørsel.

Pressekontakt

Kommunikasjonssjef

Jon Eikeland
e-post: jon.eikeland@fjordkraft.no
Mobil +47 45 24 34 96

Kommunikasjonsrådgiver

Frode Fjellstad
e-post: frode.fjellstad@fjordkraft.no
Mobil +47 412 52 492

WEB02