Hva påvirker strømprisene i Norge?

Tidligere var det slik at når kraftproduksjonen i landet var stor, så fikk man billig strøm. Dagens strømpris i Norge blir også påvirket av flere andre faktorer, blant annet:

  • Værforhold (spesielt tilgang på vann i magasinene)

  • Området du bor i

  • Eventuelle midlertidige strømbrudd

  • Tilbud og etterspørsel på strømbørsen Nord Pool

  • Energi utvunnet av fossil energi

Men hvorfor kraftprisene varierer, har ikke kun med faktorer i Norge å gjøre. Vi har nemlig ikke et eget kraftmarked, så vi samarbeider blant annet med resten av Norden, Storbritannia og Tyskland om å produsere strøm. Hos kraftbørsen Nord Pool, eid av norske Statsnett, foregår det kjøp og salg av strøm. Til syvende og sist er det Nord Pool som bestemmer og fastsetter strømprisene i Norge.

Hva er gjennomsnittlig strømpris i Norge?

Strømprisene endrer seg hele tiden, fra time til time. Ifølge Statistisk Sentralbyrå var gjennomsnittlig strømpris i norske husholdninger 50,9 øre/kWh (ekskl. nettleie og avgifter) i andre kvartal 2021.

I tillegg til den ordinære strømprisen, betaler du også for nettleie på din faktura. Alle strømkunder i Norge er pålagt å betale denne avgiften, som kort fortalt er prisen du betaler for at strømmen fraktes til deg. Dette er en månedlig kostnad som går til vedlikehold og oppgradering av kraftnettet i Norge, som justeres ut ifra begrensningene i områdene hvor strømmen fraktes.

Både nettleie og pris for strømmen du bruker varierer fra sted til sted i landet. Norge er delt inn i fem geografiske strømregioner med ulike priser på strøm. I Øst-Norge og Nord-Norge har strøm typisk ganske lik pris, strøm i Midt-Norge er som regel dyrere, mens Sør-Norge har de billigste strømprisene i Norge. Hvor du bor i landet har altså innvirkning på strømprisen din. 

Lurer du på hvilken strømavtale som passer best for deg? Prøv vår strømkalkulator og få en anbefaling.

Fornybare energikilder påvirker kraftprisene i Norge

Vannkraft står for 99 prosent av Norges kraftproduksjon. Likevel kommer ikke all kraftproduksjon i det nordiske markedet fra fornybare energikilder. Fornybare energikilder påvirkes av vær og vind, så når vannmagasinene har lave nivåer og forbrukere trenger mer strøm, må vi hente strømmen fra et annet sted – for eksempel i sørligere strøk ved en typisk kald norsk vinter.

Elektrisitetspriser i Norge påvirkes derfor også av kraftproduksjon som bruker olje, gass og kull. Denne typen kraftproduksjon påvirkes igjen av CO2-kvoter som bestemmes av EU.

Ønsker du å støtte produksjon av ren, bærekraftig vannkraft? Med Norsk Vannkraft kan du gjøre noe ekstra for klimaet – samtidig som du støtter ett av dine lokale vannkraftverk.

Bestill Norsk Vannkraft i Min side