Hva blir nytt med nettleien?

Snart innfører nettselskapene en ny modell for hvordan nettleien skal beregnes. Med den nye nettleiemodellen vil det lønne seg å ha kontroll på hvor mye strøm du bruker – og når du bruker den.

Kort fortalt er det to hovedendringer:

1) Hvor mye du skal betale i nettleie vil variere mellom dag og natt, hverdag og helg, vinter og sommer. Prisen på nettleien vil være lavere på natten, i helgen og om sommeren.

 
Dag 06:00-22:00   Natt 22:00-06:00


2)
 Det settes et fastbeløp basert på den timen du brukte mest strøm forrige måned. Det er altså ikke bare hvor mye strøm du har brukt totalt som betyr noe for nettleien – nå får det også en betydning hvor mye strøm du har brukt samtidig i løpet av en time. 

Det er laget en trappetrinnsmodell med fem trinn som bestemmer hvor stort dette beløpet blir. De aller fleste vil havne i de to nederste trinnene. Trinn 1 vil si at det høyeste gjennomsnittsforbruket ditt i løpet av en time har vært mellom 0 og 5 kW. Er du i trinn 2 har du brukt mellom 5 og 10 kW.

 

Oppsummert betyr dette at nettleien din kommer til å bestå av to deler:

  • Et varierende beløp som beregnes utfra det totale strømforbruket ditt, og når du har brukt strømmen (dag, natt, hverdag, helg, vinter eller sommer). Denne delen av nettleien kalles energileddet.

  • Et månedsbeløp som bestemmes av hvor mye strøm du har brukt samtidig. Det vil være den timen du har hatt høyest forbruk som avgjør hvilket trinn du havner på og hva du skal betale. Denne delen av nettleien kalles kapasitetsleddet.

 

Interessert i å bruke strømmen smartere?

Med den nye nettleiemodellen kan du gjøre grep som påvirker hva du betaler i nettleie. 

Slik kan du påvirke nettleien din