Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et ledelsessystem for offentlige og private virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats. For å bli sertifisert som miljøfyrtårn må virksomheten oppfylle definerte bransjevilkår.


Vi i Fjordkraft må oppfylle kriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Som Miljøfyrtårn avgir vi en årlig klima- og miljørapport der effektene av miljøtiltakene måles, nye mål settes og tiltaksplaner legges for å forbedre prestasjonene.

Ønsker bedriften din å gjøre det samme?

Les mer på miljofyrtarn.no.

Våre leverandører forplikter seg


Vi ser at ved å stille krav, kan vi være med og kutte langt mer klimagassutslipp enn vi vil klare alene. 

Derfor må våre leverandører forplikte seg til å lage klimaregnskap og tiltaksliste for hvordan de skal kutte sine utslipp. De må også kompensere for utslippene ved å kjøpe kvoter.

Fjordkraft er en del av Elmera Group. 

Lær mer om klimaløftet for hele konsernet

Klimahub – en portal som gir lettere oversikt


Initiativet vårt Klimahub er et gratis verktøy for bedrifter som vil skape sine egne, klimaforpliktede verdikjeder. Her kan du registrere dine klimatiltak, og enkelt søke opp andre bedrifter i portalen.

Gå til Klimahub.no

Energisparende løsninger


Vi hjelper bedriftskundene våre å gjøre smarte valg for fremtiden – enten det gjelder bruk av solenergi, varmepumper eller måter å redusere strømforbruket på.

Se våre løsninger for energisparing