Vi i Fjordkraft gjør en forskjell

For oss er det viktig å gi noe tilbake til samfunnet. Derfor har vi innført en rekke små og store tiltak for å ivareta vårt samfunnsansvar.

Fjordkraft har vært en klimanøytral virksomhet siden 2007, og vi krever nå at alle våre leverandører er det samme. Dette initiativet har vi kalt Klimanjaro, og vi er stolte av at denne satsningen ble tildelt FNs klimatiltakspris i 2018.

Klimanøytral virksomhet

Fjordkraft-konsernet kjøper klimakvoter tilsvarende det volumet C02 utslipp som årlig forårsakes gjennom de ansattes fly- og bilreiser. Energiforbruket i våre kontorlokaler dekkes inn ved kjøp av opprinnelsesgarantier.

Fornybar energi

Mange av våre bedriftskunder handler fornybar strøm med opprinnelsesgaranti. Det betyr at pengene går til produsenter som lager fornybar energi. Salg av strøm med opprinnelsesgaranti gir produsentene økt insentiv for å investere i fornybar produksjon.

Sponsing

Gjennom våre sponsoraktiviteter ønsker vi å gi noe tilbake til samfunnet. Fjordkraft støtter både bredde- og toppidrett, og spiller på lag med flere lag og foreninger over hele landet. Er du med i en klubb som trenger støtte? Søk gjerne om sponsormidler her.