Strøm i hjemmet

Gjør dette ved strømbrudd

Strømbrudd forekommer nokså sjeldent i Norge, men hvis det skulle skje kommer strømmen tilbake igjen etter et par timer. Likevel kan det være lurt å ha tenkt igjennom hva du bør gjøre hvis strømmen går.

Publisert: 02. juni 2017

Følg disse tipsene ved strømbrudd


1. Hva gjør du når strømmen går?

Når strømmen går, er det din lokale netteier som har ansvaret for å rette feilen, ikke strømleverandøren. Er det mørkt hos naboene, kan du ringe feilmeldingstelefonen hos nettselskapet ditt.

Er det bare du som har det mørkt:

  • Kontrollér hovedsikringer og jordfeilbryter. Bytt eventuelt sikringer.

  • Kontrollér og bytt eventuelt inntakssikringer. Disse er plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset. I boligblokker vil vaktmesteren vite hvor inntakssikringene er.

Dersom du har redusert spenning, og deler av huset er uten strøm:

  • Har du standard anlegg (to hovedsikringer) - er feilen ute i nettet. Kontakt feilmeldingen.

  • Har du trefaseanlegg (tre hovedsikringer) - kontroller og bytt eventuelt inntakssikringer og hovedsikringer. Ved gjentatte brudd, kontakt installatør (elektriker).

 

2. Feilsøk i eget anlegg

Dersom jordfeilbryteren slår ut er det en intern feil i din installasjon. Forsøk å koble inn jordfeilbryteren før du starter feilsøkingen. Dersom det ikke fungerer, gjør følgende:

  • Ta ut / koble ut alle kurssikringer.

  • Kontrollér hovedsikringer.

  • Aktivér jordfeilbryteren.

  • Sett inn kurssikringene, én kurs om gangen. Når sikringene på kursen med feil på settes inn, vil jordfeilbryteren slå ut.

  • Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiviseres igjen.

  • Videre feilsøking er nå begrenset til én kurs. Ofte vil det være feil i et elektrisk apparat tilknyttet kursen. Koble fra alle apparater og sett deretter inn ett og ett apparat. Når jordfeilbryter slår ut, har du funnet apparatet.

3. Langvarig strømbrudd

Frykter du konsekvensene for langvarig strømbrudd, finnes det noen tiltak du kan gjøre. Det er spesielt aktuelt om du bor litt utenfor allfarvei.

Oppvarming – Pass på at det alltid er ved i huset om du har peis eller vedovn.

Mat – Ved langvarig strømbrudd vil maten du har i kjøleskapet og fryseren bli ødelagt. Da er hermetikk og tørrmat som holder seg lenge fint å ha. Har du stormkjøkken, kan det brukes til matlaging.

Lys – LED-lommelykter og LED-lamper med lang batteritid varer lenge. Det finnes også oppladbare lamper på markedet. Stearinlys og fyrstikker er kjekt å ha om mørket kommer brått på.

 

Vet du hvordan du kan spare penger som strømkunde? Slik får du mer for pengene hos Fjordkraft

 


Kilder: Statnetts feilstatistikk for sentral-, regional og distribusjonsnettet, TNS Gallup, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)