Strøm i hjemmet

Nyttig å vite om jordfeil i hjemmet

Skjer det en jordfeil i boligen din er det viktig å finne ut av årsaken. Har du opplevd at jordfeilbryteren slår ut – eller har du fått støt av å berøre kraner eller elektriske apparater i huset? Da bør du kontakte en elektriker for å måle jordfeil.

Publisert: 28. februar 2020

Hva er jordfeil?

  • Jordfeil oppstår når det skjer en lekkasje av strøm, som gjør at strømmen ledes til deler av det elektriske anlegget hvor det ikke skal være spenning.
  • Jordfeil kan både være brannfarlig og gi fare for støt. Derfor skal alle elektriske installasjoner ha et jordingsanlegg, som sørger for at strømmen ledes til jord.
  • Skjer det en feil, skal jordfeilbryteren i sikringsskapet slå ut sikringen.

Slår jordfeilbryteren ut bør du kontakte elektriker

En jordfeilbryter skal reagere hvis det oppstår en lekkasje mot jord i det elektriske anlegget. Opplever du at jordfeilbryteren slår ut bør du derfor ta kontakt med en elektriker for å få undersøkt problemet. 


Fordi det er mange elektriske apparater i hjemmet, er det ikke alltid like enkelt å oppdage hvor feilen ligger. Men en elektriker kan måle jordfeil og feilsøke for å finne ut hva som bør gjøres.

Test av jordfeilbryter

Siden jordfeil heldigvis ikke skjer så hyppig, vil jordfeilbryteren i de fleste tilfeller stå lenge i ro i sikringsskapet. Derfor er det anbefalt å teste jordfeilbryteren med jevne mellomrom, for å sjekke at bryteren fungerer som den skal. Du kan teste en jordfeilbryter på denne måten:

1. Trykk på testknappen for jordfeilbryteren.
2. Jordfeilbryteren skal da slå ut sikringen.
3. Skru på igjen sikringen slik at strømmen kommer på igjen.


Hvis sikringen ikke blir slått ut når du trykker på testknappen, betyr det at jordfeilbryteren må byttes ut av en elektriker.


Før var det vanlig å ha én felles jordfeilbryter for hele sikringsskapet, men dagens automatsikringer har i stedet en innebygd jordfeilbryter i hver enkelt kurs. Dette gjør at det kun er strømmen i den kursen med feil som blir berørt, og det blir enklere å lokalisere jordfeilen.Har du spørsmål om strøm? Her kan du lære mer om ampere, volt og watt, eller hva en kWh er.