Strøm i hjemmet

Jording – hva er det og hvorfor er det viktig?

Jording er et begrep som ofte dukker opp i ulike sammenhenger med elektrisitet. En jordfeil kan nemlig føre til både brann og livsfarlige støt – ikke bare i ditt eget hjem, men også i nabolaget. Les mer om jording og hvorfor det er så viktig her!

Publisert: 27. desember 2023

Hva er jording?

Jording gjør rett og slett at strømmen føres til jord dersom det skulle oppstå en feil i et elektrisk apparat – derav navnet “jording”. Det er altså en sikring for å hindre at vi får strøm på avveie gjennom kroppen, og derfor er det viktig at jordingsanlegget er i orden.

Hvordan og hvorfor jorder vi elektriske anlegg og utstyr?

Det er vanlig å jorde et anlegg ved å sette en jordelektrode, i form av for eksempel et kobberspyd eller kobbertåd, ned i bakken, og deretter koble dette til sikringsskapet. Derfra trekkes jordingen rundt til stikkontakter og utstyr i boligen. Hvis vi tar på en overflate eller et apparat som er elektrisk ledende, gjør jordingen det sånn at strømmen lettere føres gjennom jordingsledningen heller enn gjennom kroppen vår.

Hva er en jordfeil?

En jordfeil er en feil på et elektrisk anlegg eller elektrisk utstyr. Dersom en jordfeil oppstår, er det fare for at strøm på avveie ikke lenger ledes ned i jorden, men finner veien gjennom kroppen din i stedet.


Jordfeil kan komme og gå, og kan blant annet oppstå på følgende steder:

  • Varmekabler

  • Komfyrer

  • Frysere

  • Kaffetrakter

  • Hårføner

Årsaken kan for eksempel være at materialet er feilmontert, har slitasje eller feil, eller at metalliske deler av elektrisk utstyr kommer i kontakt med spenningsførende deler. I verste fall kan jordingsfeil føre til brann eller til at man får et støt gjennom kroppen – som igjen kan være livsfarlig.

Unngå feil med jordfeilbryter

Det er vanlig å installere en jordfeilbryter på elektriske installasjoner for å overvåke eventuell strøm på avveie. Hvis det oppstår en jordingsfeil i et elektrisk anlegg eller apparat, skal en jordfeilbryter automatisk koble ut strømmen. Du kan også høre en jordfeilvarsler pipe. Husk å teste jordfeilbryteren jevnlig slik at du er sikker på at den fungerer som den skal. Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med elektriker med en gang!

Er stikkontakten jordet eller ujordet?

Hvordan vet du om stikkontakten i huset ditt er jordet eller ikke? Du er ikke alene om å lure på dette. I eldre hus er det vanlig å finne ujordede kontakter i oppholdsrom og soverom, mens kjøkken, bad og så videre har jordede kontakter. Bor du derimot i et nyere hus, kan du være helt sikker på at alle kontakter allerede er jordet. Det er ulovlig å koble stikkontakter som er jordet og ujordet i samme rom.

 

Vet du forresten hva som bruker mest strøm i hverdagen? Vi har samlet en enkel oversikt over hva som er normalt strømforbruk. 

Få oversikt over strømforbruket