Strøm i hjemmet

Kan jeg koble stikkontakt selv?

Det er ofte dyrt å få håndverkere i hus, men det kan lønne seg å bruke fagfolk når det kommer til det elektriske anlegget. Her er en oversikt over hvilke arbeider du kan gjøre selv, og hvilke som er viktige at du overlater til fagfolk.

Publisert: 12. juni 2017

Det finnes en risiko for at det du tenkte du sparte på å fikse selv, verken gir deg forsikringspenger tilbake eller er lovlig. Derfor er det greit å vite nøyaktig hva dere kan ordne selv og hva du bør overlate til fagfolk. Ved skade eller brann risikerer du å få redusert forsikringsoppgjør dersom du ikke har fulgt reglene.

Skal du koble stikkontakt? Her er det du kan gjøre selv

Fordi en stikkontakt er en fast elektrisk installasjon, skal det overlates til fagfolk å koble stikkontakt, dette bør du ikke gjøre på egenhånd. Ikke-faglærte kan kun utføre "mindre arbeider" på elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og med dette mener man:

  • Skifte dekselet for koblingsbokser, brytere og stikkontakter, men ikke selve den veggfaste delen hvor ledningene er tilkoblet. Stikkontakt er den delen som sitter fast på veggen mens støpsel er den pluggen som sitter på en bevegelig ledning og som plugges inn i stikkontakten.

  • Montere og skifte varmeovner hvis de har bevegelig ledning og støpsel.

  • Koble til og reparere bordlamper, lampetter og lignende med bevegelige ledninger og montere ledningsbrytere.

  • Koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende tilkoblet med støpsel/stikkontakt, kronklemme eller ”sukkerbit”, dersom lampene ikke er å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningen ikke belastes fysisk.

  • Koble eller skifte topolede støpsler i bevegelig ledning til og med 25 A med og uten jording.

  • Koble til eller skifte topolede skjøtekontakter og apparatkontakter og montere ledningsbrytere til og med 16 A, med og uten jording.

 

Pass på: Ved kobling av bevegelige ledninger er det viktig å passe på at lederne ikke blir skadet når isolasjonen fjernes, og at det blir god elektrisk kontakt i tilkoblingsklemmene. Husk også at bevegelige ledninger skal strekkavlastes rundt den ytre kappen på ledningen. Dersom utstyret krever jording, er det viktig å benytte en ledning med jordleder.


For andre arbeider enn de som er nevnt, må du ta kontakt med en registrert installasjonsvirksomhet. Da er du i hvert fall fritatt ansvar om noe skulle oppstå. Hva du har lov til å gjøre selv fremkommer av Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

 

Vennetjenester kan være ulovlig

Ber du en elektriker om en vennetjeneste, må du være klar over at for at arbeidet skal være lovlig må jobben gjøres og dokumenteres av en registrert elvirksomhet. Jobben må altså gå via virksomheten. Hvis du er utdannet elektriker med fagbrev (tre års relevant praksis fra bygging og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg i bygninger), kan du utføre arbeid på det elektriske anlegget i egen bolig og på egen hytte. Arbeidet skal dokumenteres i tråd med krav i relevant forskrift, på samme måte som en registrert elvirksomhet er pålagt. Signer dokumentasjonen med eget navn. Denne dokumentasjonen skal følge det elektriske anlegget.

 

Ligg unna varmekabler

Mange har brent seg på å legge varmekabler selv, før de ber elektrikeren komme for å koble til det elektriske anlegget. Det er kun fagfolk som skal legge, montere og koble til fastmonterte varmekabler. Så denne jobben bør du ligge unna. Problemet er at du kan få varmegang som kan lede til brann dersom arbeidet ikke er fagmessig utført, og forsikringsselskapet ditt kan forkorte forsikringen din dersom du ikke kan bevise at arbeidet er lovmessig utført.

 

Samsvarserklæring

Som eier og bruker av en bolig eller fritidsbolig er det en forutsetning at du bruker en registrert elvirksomhet til alle endringer og oppdateringer av det elektriske anlegget. Dette er for å sikre deg som forbruker, både i forhold til el- og brannsikkerhet – og juridisk, skulle det oppstå skader og problemer i etterkant. Alt arbeid på det elektriske anlegget skal dokumenteres med samsvarserklæring, og dette kan bare utstedes av registrert elvirksomhet.

Vet du hvordan du kan spare penger som strømkunde? Slik får du mer for pengene hos Fjordkraft


Kilde: dsb.no