Strøm i hjemmet

Derfor trenger du samsvarserklæring

En samsvarserklæring er en forsikring om at det elektriske arbeidet i boligen er korrekt utført. Men når trenger du det, og hva skjer hvis du mangler det?

Publisert: 12. mars 2024

Hva er samsvarserklæring?

En samsvarserklæring er kort fortalt en bekreftelse på at det elektriske anlegget tilfredsstiller kravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Ofte blir selger av boligen bedt om å opplyse om alt elektrisk arbeid som har blitt utført de siste fem årene, og da gjelder det å ha erklæringen i orden.

For kjøperen av boligen er det en ekstra trygghet på at arbeidet er utført skikkelig og forskriftsmessig.

 

Når trenger du samsvarserklæring?

Kravet om samsvarserklæring gjelder for elektriske anlegg som er oppført fra 1. januar 1999 eller senere. Har du imidlertid fått utført elektrisk arbeid etter denne datoen, er du også forpliktet til å ha en samsvarserklæring, selv om du kanskje bare fikk installert en ny stikkontakt.

Samsvarserklæring viser med andre ord at arbeidet som har blitt gjort er forskriftsmessig riktig. Det er også nyttig dokumentasjon å vise til neste elektriker, som skal jobbe videre på det samme anlegget.

Hva skal stå i samsvarserklæringen?

Samsvarserklæringen skal inneholde følgende:

  • Adressen til boligen 

  • Foretaket som har utført arbeidet 

  • Informasjon om arbeidet innebærer nyinstallasjon, utvidelse eller endring

  • Beskrivelse av arbeidet 

  • Kravene som ligger til grunn for arbeidet og en bekreftelse på at disse er oppfylt

  • Dato, navn og underskrift 

Se skjema for samsvarserklæring.

 

Hva skjer hvis du mangler samsvarserklæring?

Hvis du skal selge boligen din og ikke kan dokumentere de elektriske installasjonene som har blitt utført, kan det bety at du ikke får så mye penger for boligen som du gjerne hadde håpet på. Mangel på samsvarserklæring kan også føre til at du må betale for en full gjennomgang av el-anlegget ditt. I verste fall risikerer du bøter eller at anlegget blir stengt av.

 

Heldigvis er de som har utført arbeidet på anlegget ditt pliktige å oppbevare erklæringen i opptil fem år. Du kan derfor kontakte dem og be om å få en kopi.

Har du solgt boligen? Slik sparer du penger på strøm når du flytter

 

Kilder:

Boligmani.no 

Krogsveen