Strøm i hjemmet

Derfor trenger du samsvarserklæring

Hvis du har kjøpt eller solgt bolig de siste årene har du kanskje kommet over ordet “samsvarserklæring” når det har vært snakk om elektrisiteten i boligen. Men hva er det egentlig, og hva betyr det for deg?

Publisert: 03. januar 2018

Informerer om det elektriske anlegget

En samsvarserklæring er kort fortalt en bekreftelse på at det elektriske anlegget tilfredsstiller kravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Ofte blir selger av en bolig bedt om å opplyse om alt elektrisk arbeid som har blitt utført de siste fem årene, og da gjelder det å ha samsvarserklæringen i orden. For deg som kjøper boligen er det en ekstra trygghet på at arbeidet er utført skikkelig og forskriftsmessig.

 

Når trenger du det?

Kravet om samsvarserklæring gjelder for elektriske anlegg som er oppført fra 1. januar 1999 eller senere. Men om du har fått utført elektrisk arbeid etter denne datoen er du også forpliktet til å ha en samsvarserklæring, selv om du kanskje bare fikk installert en ny stikkontakt. Det er en forsikring om at arbeidet har blitt gjort forskriftsmessig, og er også fint å kunne fremvise til neste elektriker som skal utføre videre arbeid på det samme anlegget.

 

 

Hva skjer om du ikke har en samsvarserklæring?

Hvis du skal selge boligen din og ikke kan dokumentere de elektriske installasjonene som har blitt utført, kan det bety at du ikke får så mye penger for boligen som du hadde håpet på. Ved manglende samsvarserklæring kan det også skje at du må betale for en full gjennomgang av el-anlegget, eller i ytterste konsekvens få bøter eller få anlegget ditt stengt av. Det er likevel håp: de som har utført arbeidet på anlegget ditt skal oppbevare samsvarserklæringen i inntil fem år, så du kan kontakte dem og be om en kopi.

Er du usikker på hvilket elektrisk arbeid du kan gjøre selv? Vi oppklarer så godt vi kan i denne saken

 

Skal du flytte? Husk å ta med deg strømmen når du flytter

 

Kilder:

Boligmani.no 

Krogsveen