Flytting

Dette betyr energimerking av bolig

I Norge har vi et system for energimerking av bolig når den skal kjøpes eller selges. Annonsene kan for eksempel vise en grønn B eller en rød F, og vi skjønner at grønt er bra og rødt er mindre bra. Men hva ligger egentlig bak disse symbolene?

Publisert: 12. desember 2017

Energistandard og varmekilder

Totalt sett inneholder energimerkingen informasjon om to ting: en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren symboliseres ved hjelp av en bokstav, og oppvarmingskarakteren med en farge.

 

Oppvarmingskarakteren

Denne karakteren er ment å gi informasjon om boligens oppvarmingssystem. Den blir grønnere om boligen benytter seg av fornybar energi som fjernvarme, sol og varmepumpe, mens bruk av strøm, olje og gass gjør fargen rødere. Denne fargen sier ingenting om hvor mye energi du trenger for å varme opp boligen, men informerer deg om hvilke varmekilder som kan benyttes.

 

Energikarakteren

Energikarakteren går fra A (best) til G (svakest). En slik energimerking av bolig sier noe om hvilken energistandard din bolig har sammenlignet med tilsvarende bygninger:

A/B

Lavenergibygninger og passivhus.

C

Bygg som følger nye forskrifter eller har effektivt varmesystem.

D/E/F/G  

Bygg som er oppført etter eldre forskriftskrav og ikke har blitt utbedret.


energimerking.no kan du lese mer om hva som ligger til grunn for energikarakteren.

To uavhengige karakterer

Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren. Du kan godt komme over en bolig med lav energikarakter og god oppvarmingskarakter, eller omvendt. Totalt sett kan vi si at energimerket settes etter standardiserte betingelser. Det tar ikke hensyn til hvilket bruksmønster du har, men gir en god indikasjon på boligens energistandard når du er på jakt etter ny bolig.

 

Energimerking av bolig er obligatorisk

Energimerking er nå obligatorisk for alle boliger og hytter som skal selges eller leies ut. Du kan skaffe energimerkingen selv på energimerking.no, bortsett fra hvis boligen er helt ny da må energimerkingen utføres av en ekspert. Du kan også få hjelp av en takstmann eller megler om du ikke ønsker å gjøre det selv.

 

Skal du flytte? Husk å ta med deg strømmen når du flytter

 

Kilder: 

Energimerking.no

NVE.no

NRK.no