Strøm i hjemmet

Hva er strøm?

Vi bruker strøm hele tiden, til nesten alt vi gjør. Likevel er det ikke alltid så enkelt å forklare hva strøm er. Her kan du lære litt mer om hvordan elektrisitet fungerer.

Publisert: 03. mars 2020

Strøm er elektrisk ladning i bevegelse. Enkelt forklart kan man si at strøm frakter energi fra ett sted til et annet. Men for at elektrisk ladde partikler skal kunne bevege seg, trenger de en leder å gå gjennom.

Når en leder kobles til en spenningskilde får vi strøm

Det er for eksempel dette som skjer i et strømgjerde. De elektrisk ladde partiklene blir ledet fra spenningskilden videre gjennom en metalltråd helt til enden av strømgjerdet. Fordi gjerdestolpene er laget av materiale som ikke leder strøm, vil det kun være selve metalltråden som har strøm i seg.

Slik er det også med ledninger i hjemmet. Kobles de til en stikkontakt vil de lede strømmen videre. Så når du setter mobilen på lading, blir spenningen fra stikkontakten ledet som strøm gjennom mobilladeren. Strømmen vil da bevege seg da fra det høyeste potensialet (pluss) til det laveste (minus), slik at det til slutt ender opp der det skal være i batteriet til telefonen.

To typer strøm: Likestrøm og vekselstrøm

Når strømmen beveger seg i samme retning hele tiden, kaller vi det likestrøm. Dette skjer for eksempel i et batteri, der strømmen beveger seg fra pluss til minus. I stikkontakten derimot, beveger strømmen seg vekselvis i begge retninger, og kalles derfor for vekselstrøm.

Hva måles strøm i?

Strømstyrke blir målt i ampere, spenning i volt, mens effekten av strøm måles i watt. Strømmåleren i sikringsskapet leser av forbruket ditt i kWh, som danner grunnlaget for beløpet på strømregnigen. Her kan du leser mer om ampere, volt og watt.


Lurer du på hvor mye strømmen koster, og hvorfor? Lær mer om strømpriser.

 

Kilder:

Store Norske Leksikon

elsikkerhetsportalen.no