Strøm i hjemmet

AMS og timesverdier: Enkelt forklart

Du har fått installert en automatisk strømmåler (AMS) i boligen din og har hørt snakk om noe som kalles timesverdier. Men vet du hva dette betyr for deg?

Publisert: 24. januar 2019

Kort oppsummert: Med AMS-måler vil det meste være som før. Den største forskjellen er at du slipper å lese av strømmen manuelt, siden måleren automatisk sender måleravlesningene til nettselskapet ditt. Du trenger ikke lenger å huske å gjøre dette selv.

 

Hva betyr timesverdier?

Siden de nye AMS-målerne vil levere avlesninger time for time blir prisen du faktisk betaler for strømmen din mye mer nøyaktig. Det er ikke alle nettselskaper som har dette på plass enda, men det kommer i løpet av kort tid. Hvis du har en spotprisavtale på strømmen din vil du på denne måten faktureres for hva strømmen kostet da du faktisk brukte den, i stedet for at du faktureres for et gjennomsnitt for hele måneden slik man gjorde tidligere. Andre strømavtaler, som for eksempel vår “Forutsigbar”-avtale, vil ha en strømpris som endres sjeldnere. Disse vil derfor ikke påvirkes av timefakturering på samme måte som det en spotprisavtale vil.

 

Les mer: 5 myter om automatiske strømmålere

 

Fører den automatiske strømmåleren (AMS) til dyrere strøm?

Neida, at du får timesmålt avlesning av strømmen vil ikke føre til at strømmen blir dyrere. Strømprisen vil svinge gjennom døgnet på samme måte som den alltid har gjort, så nå får du muligheten til å justere strømforbruket ditt etter når på døgnet prisene er lavere. Du kan for eksempel velge å fyre med ved når strømprisen er på sitt høyeste, dusje på kvelden i stedet for om morgenen, og lade elbilen om natten i stedet for rett etter jobb. Vi minner likevel på at visse elektriske artikler, som vaskemaskin og tørketrommel, ikke må settes på når de er uten tilsyn.

 

Påvirker dette strømavtalen din?

Nei, det gjør det ikke. Strømavtalen din vil være akkurat som før. Hvis du har en spotprisavtale vil strømprisen din følge variasjonene i spotprisen på en mer nøyaktig måte. På strømregningen vil visningen av disse prisvariasjonene være forenklet, siden vi ville brukt enorme mengder papir hvis vi skulle listet opp alle de forskjellige prisene som du har hatt på hver timesavlesning gjennom måneden. Her vil vi i stedet vise hva prisen din har vært i gjennomsnitt gjennom måneden.

 

Enkel oversikt på Min side

fjordkraft.no/minside får du full oversikt over dine fakturaer. Her finner du også informasjon om ditt strømforbruk, samt originalfakturaen fra netteieren din. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om dine måleravlesninger kan du logge deg inn på din netteiers variant av Min side via deres nettsider.