Strømforbruk

Strømmåler (AMS)

Måleravlesning

Timesmåling av strøm