Strømforbruk

Ny strømmåler (AMS)

Hva er en AMS-måler (automatisk strømmåler)?

Har jeg tilgang til å se strømforbruket fra min nye måler?

Hvorfor får vi nye strømmålere?

Blir strømmen dyrere med AMS-måler?

Er det en feil på AMS-måleren min?

Hvordan kan jeg få åpnet HAN-porten min?

Måleravlesning

Hvor sender jeg måleravlesning?

Hva skjer om jeg glemmer å lese av strømmen?

Hvor ofte bør jeg levere måleravlesning av strøm?

Hvorfor er forbruket mitt stipulert?

Timesmåling av strøm

Hva er fordelene med automatisk måleravlesning?

Har jeg timesmåling av strømmen min?

Når får jeg timesavlesning?

Hvor finner jeg mine timesverdier?

Blir strømmen min dyrere med timesmåling?