Strømforbruk

Slik fungerer kraftbørsen

Kraftbørsen er en internasjonal markedsplass hvor strøm kjøpes og selges. Har du lurt på hvordan børsen for strøm fungerer? Her kan du finne noen nyttige svar.

Publisert: 27. april 2020

Strøm må brukes i det øyeblikket det produseres. Derfor er det viktig at det hele tiden er en god balanse mellom hvor mye strøm som produseres hos kraftprodusentene, og hvor mye strøm som til enhver tid blir brukt av kundene.

Hvis man ser at tilgangen i Norge er begrenset importerer man gjerne strøm, mens det i perioder med god tilgjengelighet kan eksporteres strøm. Handelen av strøm foregår på en nordisk børs som heter NordPool.

Hva påvirker prisene på kraftbørsen?

Det er mange faktorer som påvirker strømprisene. Her er noen av dem:

 • Vær og vind
  Fordi energikilder er væravhengige, har både tilgangen på vind, vann og sol betydning for prisene på kraftbørsen.

 • Etterspørsel etter strøm
  Når mange bruker strøm samtidig, for eksempel i kuldeperioder, vil prisene på kraftbørsen normalt øke, mens prisene vil synke når energibehovet går ned.

 • Pris på kull, olje og CO2-kvoter
  Mange land får strømmen sin fra andre energikilder enn vannkraft. Hvor mye det koster for dem å produsere strømmen sin virker også inn på prisen her i Norge.

 • Internasjonale forhold
  Som i de fleste andre markeder, kan endringer i nyhetsbildet og politiske forhold virke inn på prisene på kraftbørsen.

Hvem kjøper og selger på strømbørsen?

Kraftprodusentene får betalt for strømmen de har laget ved å selge den på børsen. Kjøperne er i stor grad strømleverandører, som vi i Fjordkraft. Vi kjøper strømmen og selger den videre til våre kunder. Men på strømbørsen som på andre børser er det også en del aktører som driver med trading altså kjøp og salg for å oppnå gevinst når strømprisene endrer seg.

Prisen på børsen kalles spotpris

Har du en strømavtale med spotpris betaler du altså det samme som strømmen koster på strømbørsen, i tillegg til et månedsbeløp og påslag til din strømleverandør. Med en slik strømavtale kan prisene svinge opp og ned, men en slik avtale er normalt billigst over tid.


Lurer du på hva prisen for strøm er nå?

Sjekk dagens strømpris