Strømforbruk

Kom i gang med smart strømstyring

Med smart strømstyring kan du både spare penger på nettleie og redusere strømutgiftene. Enova støtter innkjøp og installasjon av smart strømstyring for boliger med opptil 10.000 kroner.

Publisert: 24. mai 2022

Hva er smart strømstyring?

Smart strømstyring handler om å automatisk styre hvor mye strøm som brukes, og tilpasse forbruket til strømprisene.

Strømprisene endres hver time gjennom døgnet. På tidspunkt når mange bruker strøm samtidig, blir prisen høyere. Nå fungerer også deler av nettleieprisen på samme måte, etter at det ble innført en ny modell for nettleie.

Derfor er et smart styringssystem nyttig. Det kan styre strømforbruket til smarte elprodukter for å lastbalansere og fordele strømforbruket utover dagen. På den måten kan du kutte strømutgiftene dine i hverdagen.

 

Fordeler med smart strømstyring og smarthus

I tillegg til å spare strøm, forbruke mindre og senke strømkostnadene, kan du få et behagelig hjem tilpasset dine behov. Hvor avansert ditt smarthus skal være, velger du selv. Mulighetene er mange. Alt fra lys, dørlås, alarm, varmtvannstank og varmekabler, til elbillader, musikk og mye mer kan styres automatisk i et smarthus.

 

Hvordan komme i gang

Det kan være lurt å bruke litt tid på å undersøke og planlegge hvilket system og produkter du ønsker deg. Kanskje er det nødvendig å oppgradere sikringer i sikringskapet slik at de tåler belastningen? Husk at elektriske installasjoner skal utføres av fagfolk. Skal du søke støtte? Les hvilke krav som stilles når du skal søke om støtte fra Enova (ekstern lenke).


Dette trenger du:

  • Styringssystem, for eksempel en smart hub

  • Pulsmåler til HAN-port i sikringsskapet

  • App som kan lastbalansere strømforbruk

  • Smarte elprodukter med flyttbar last. For eksempel elbillader, gulvvarme, varmtvannstank.

 

Flere elprodukter til smarthus

Markedsplassen finner du nyttige produkter for en smartere hverdag. Flere av dem kan legges til i Fjordkraft-appen for smart styring av ditt hjem og ditt strømforbruk:

 

Smart strømstyring i Fjordkraft-appen

Det kommer stadig nye funksjoner i appen vår – som hjelper deg å bruke strømmen på en smartere måte. Du får full oversikt over strømforbruket ditt, og kan følge forbruket både i kWh og estimert strømkostnad i kroner. Fjordkraft-appen kan kobles til smart elbillading, du kan se produksjon fra solceller og mye mer. Følg med på nyhetene som kommer i appen.

Nyheter i appen