Strømforbruk

Hvordan sammenligne strømavtaler?

For å kunne sammenligne strømavtaler, er det nyttig å vite hvilke typer avtaler som finnes. Utvalget av strømleverandører og avtaler er stort – men her får du en enkel oversikt over de vanligste strømavtalene og hva som kjennetegner dem.

Publisert: 06. februar 2024

Slik sammenligner du strømavtaler

Fordi det finnes så mange strømavtaler, er det ikke alltid så lett å sammenligne dem. Men stort sett alle strømavtaler på markedet kan deles inn i tre kategorier. Den viktigste forskjellen mellom disse er hvordan prisen oppfører seg:

  • Strømprisen følger markedet og endrer seg fra time til time (spotpris)

  • Strømprisen varsles på forhånd, og er lik gjennom hele døgnet (variabel pris)

  • Strømprisen fastsettes for en avtalt periode (fastpris)

Spotprisavtaler følger strømprisen i markedet

Spotpris er den vanligste typen strømavtale. En slik avtale innebærer at du betaler det samme som strømleverandøren din betaler for strømmen. Det eneste som kommer i tillegg er et månedsbeløp og et påslag. Se vår spotprisavtale


Med variabelavtaler varsles prisen på forhånd

Mens spotprisen er i stadig bevegelse, gir en variabel strømavtale mer stabile priser. Prisen varsles på forhånd, vanligvis 30 dager før den endres. Selv om en slik avtale gir forutsigbarhet, vil det være perioder der du betaler mer for strømmen enn prisen i markedet er. 


Etter at strømstøtten ble innført, har variable strømavtaler blitt mindre oversiktlige, fordi det ikke er noen sammenheng mellom prisen på strømregningen og hva du får i støtte. Strømstøtten beregnes nemlig uansett basert på spotprisen. Derfor kan du ikke lenger kjøpe variable strømavtaler hos Fjordkraft.

Fastpris gir en fastsatt strømpris i en avtalt periode

Med en fastprisavtale blir strømprisen fastsatt for en lengre periode, gjerne for ett eller flere år. Dette kan sammenliknes med en fast rente i banken.

 

For bedrifter som forbruker en del strøm kan en grad av sikring være smart, fordi forutsigbarhet for strømprisene kan være viktig med tanke på budsjettering. Om din bedrift er interessert i å sikre deler av strømforbruket, kan våre bedriftsrådgivere hjelpe med dette. Fjordkraft tilbyr fastpris til bedrifter, men ikke til privatkunder.


Hvilken strømavtale passer for deg?

Se vår strømavtale oversikt eller snakk med en rådgiver og få en enkel anbefaling og hjelp til å sammenligne forskjellige strømavtaler.