Strømforbruk

Hvordan sammenligne strømavtaler?

Som forbruker kan det å sammenligne strømavtaler gjøre det lettere å velge strømavtale, da utvalget av strømleverandører og avtaler er stort. Her finner du en oversikt over de vanligste avtalene og deres kjennetegn, slik at det blir lettere for deg å sammenligne dem.

Publisert: 07. september 2017

Slik sammenligner du strømavtaler

Det tilbys mange ulike strømavtaler fra ulike leverandører, men det er enklere å sammenligne dem hvis man deler dem opp i avtaletyper. Alle de ulike strømavtalene kan i hovedsak deles inn i tre kategorier. Den viktigste forskjellen mellom disse er hvordan prisen oppfører seg:

  • Strømprisen følger markedet (innkjøpspris/spotpris)
  • Strømprisen fastsettes for en kortere periode (variabel pris)
  • Strømprisen fastsettes for en lengre periode (fastpris)

Spotprisavtaler følger strømprisen i markedet

Spotpris eller innkjøpspris er de vanligste avtalene, som ifølge Forbrukerrådet benyttes av omlag 60 prosent av strømkundene. Slike strømavtaler innebærer at du betaler det samme som strømleverandøren din betaler for strømmen. Det eneste som kommer i tillegg er et månedsbeløp og et påslag. Se vår spotpris avtale her


Variabel gir en fastsatt strømpris for en kortere periode

En variabel strømavtale gir større forutsigbarhet for hvordan strømprisene blir fremover. Prisen fastsettes for en kortere periode, vanligvis 14 dager, slik at du slipper å oppleve hyppige prissvingninger. Se vår variabel strømavtale her

 

Fastpris gir samme strømpris over en lengre periode

Med en fastprisavtale blir strømprisen fastsatt for en lengre periode, gjerne for ett eller flere år. Dette kan sammenliknes med en fast rente i banken.

For bedrifter som forbruker en del strøm kan en grad av sikring være smart, fordi forutsigbarhet for strømprisene kan være viktig med tanke på budsjettering. Om din bedrift er interessert i å sikre deler av strømforbruket, kan våre bedriftsrådgivere bidra med dette.


Vil du ha hjelp til å velge riktig strømavtale? Prøv vår strømkalkulator for å sammenligne strømavtaler og få en enkel anbefaling.