Klima

Sommer-sol ga lavere vinter-regning

Se hva fem ulike solcelleanlegg leverte i 2021, og hvordan du får mest igjen for strømmen du produserer.

Publisert: 02. februar 2022

De høye strømprisene har kuttet nedbetalingstiden for solceller betraktelig. Og Enova melder om at de øker støtten til privat investering av solceller og strømstyring. Det gjør at flere privatkunder vurderer å investere i solceller. Vi har hørt med fem Fjordkraft-ansatte hva deres solcelleanlegg leverte i 2021 og hva de gjør med overskuddsstrømmen.

 

– Kuttet desember-regningen med 4000 kroner

Solcellepanel

 • Navn: Elisabeth Norberg
 • Stilling: Leder digitalt økosystem og app-sjef
 • Bor: Nøtterøy
 • Antall solcellepanel: 32
 • Årsforbruk: 37 600 kWh

I 2021 produserte vi 8200 kilowattimer. Vi sparte 2200 kilowattimer på Solkonto og brukte den oppsparte overskuddsproduksjonen til å redusere desember-regningen med 4000 kroner!

 

– Sol er elbil-drivstoff

Solcellepanel

 • Navn: Trygve Oma
 • Stilling: Produktdirektør
 • Bor: Bergen
 • Antall solcellepanel: 22
 • Årsforbruk: 26 000 kWh

Jeg har et fantastisk strømår å fortelle om. Jeg har redusert årsforbruket med cirka 5000 kilowattimer, og produser 5360 kilowattimer selv. Mesteparten av strømmen vi har produsert har vi brukt fortløpende, men 1500 kilowattimer er lagret på Solkonto og kan brukes til å redusere strømregningen senere.

 

Jeg ser på solcellene som drivstoff til elbilen vår, og tenker at de erstatter fossilt brensel hos oss, og kullkraft et annet sted i Europa. Taket vårt står jo der bare, og gir plass til å produsere langt over 100 000 kilowattimer de neste 20 årene.

 

 

– Vi skal kjøpe flere solcellepanel

Solcellepanel

 • Navn: Carina Bardhaj
 • Stilling: Leder Opplæring og kompetanse
 • Bor: Bergen
 • Antall solcellepanel: 10
 • Årsforbruk: 32 000 kWh

Man tror gjerne at det ikke har noe for seg å installere solceller i regnbyen Bergen, men vi har bare positive erfaringer så langt. Vi har et lite anlegg på 10 paneler, men planlegger å utvide anlegget når vi nå skal bygge på huset. Dessverre gir ikke Enova støtte til utvidelsen, men vi tenker det vil være verdt det likevel.

 

Vi produserte 2270 kilowattimer i 2021. Det var en liten oppgang fra året før.

 

– April og juni var de beste solmånedene

Solcellepanel

 • Navn: Jeanne Tjomsland
 • Stilling: Kommunikasjonsdirektør
 • Bor: Sandefjord
 • Antall solcellepaneler: 14
 • Årsforbruk: 17 000 kilowattimer

Solcelleanlegget vårt produserte 3700 kilowattimer i 2021. Det var litt lavere enn i 2020. De beste månedene var april og juni, som begge hadde en produksjon på cirka 580 kilowattimer. Måneden med minst produksjon var januar. Da produserte solcellene beskjedne 8 kilowattimer. Til sammenligning var årets januar-produksjon på 76 kWh.

 

Av solcelleproduksjonen ble 1700 kilowattimer overført til Solkonto.

 

– Lavere spotpriser i Midt-Norge

 Solcellepanel

 • Navn: Diana Andersen
 • Stilling: Kunderådgiver
 • Bor: Trondheim
 • Antall solcellepaneler 12
 • Årsforbruk: 25 100 kilowattimer

I 2021 produserte vi 2900 kilowattimer. 1100 av disse står nå på Solkonto, klar til bruk når behovet melder seg. Spotprisen i Trøndelag har ikke vært på nivå med prisene i Sør-Norge, så vi har valgt å spare overskuddsstrømmen til senere. I april var solcelleanlegget slått av i noen uker mens vi ventet på avklaring om en bryter måtte skiftes. Alt var heldigvis i orden, men det ble naturlig nok ikke noe produksjon i den perioden.

 

 • Lyst til å lære mer om solceller? Sjekk ditt tak og finn pris på solcellepanel her