Klima

Sammen skaper vi et større klimatiltak

I Fjordkraft har vi tro på at vi kan utgjøre en forskjell. Derfor har vi startet et klimatiltak som ikke bare påvirker oss, men også skaper ringvirkninger for våre leverandører.

Publisert: 01. desember 2018

Satsningen som vi har kalt «Klimanjaro», handler helt enkelt om at vi stiller krav til bedriftene vi samarbeider med. Det finnes mange leverandører, vi velger dem som er klimanøytrale.

Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007, men vi ønsket å ta dette et skritt lenger. Derfor har vi valgt å stille krav om klimanøytralitet til alle våre leverandører. Med leverandørene våre med på laget kan vi gange effekten av egne klimakutt med mer enn 100!

Vårt klimaløfte

Vi lover at våre leverandører skal være klimanøytrale. Sammen skaper vi en klimavennlig verdikjede.

 

Vi må handle nå

Det finnes mange gode miljøinitiativ, men målet vårt med «Klimanjaro» var å mangedoble effekten. Skal vi klare å begrense temperaturstigningen til under to grader, må vi velge tiltak som virkelig monner, og vi må gjøre det nå. 


Derfor er det gledelig å se at «Klimanjaro» har blitt godt mottatt, både av leverandører og organisasjoner som jobber for klimakutt. Vi er også stolte av at initiativet har blitt tildelt pris og fått hederlig omtale av FN.

 

Fra ideal til standard

Det å være klimanøytral innebærer at man kutter egne utslipp av klimagasser så mye som mulig, og kompenserer for det man ikke klarer å kutte selv. Det kan man gjøre ved å kjøpe klimakvoter.
 

Fjordkrafts mål med «Klimanjaro» er at klimanøytralitet ikke lenger skal være idealet vi drømmer om, men den nye standarden for norske selskaper. Klarer vi det, har vi gitt et betydelig bidrag i kampen mot global oppvarming!

 

Les mer på fjordkraft.no/klimanjaro