Strømforbruk

Fører utenlandskabler til høyere strømpriser i Norge?

Den siste tiden har det vært mye snakk om «utenlandskablene» og at det er disse som er grunnen til at strømprisen har vært høyere enn normalt i år. Men stemmer egentlig dette?

Publisert: 27. september 2018

Først må vi presisere: Fjordkraft selger ikke strøm til utlandet. Vi er en strømleverandør, og dette betyr at vi kjøper inn strømmen fra strømbørsen Nord Pool og selger den videre til deg som er kunde. Vi har med andre ord ingenting å gjøre med importen og eksporten som foregår i strømmarkedet.

 

NVE har fasiten

Men hva med kraftprodusentene? Selger de billig strøm til utlandet slik at den vi har til overs her i Norge blir dyr? Heldigvis slipper vi å spekulere i dette, for Norges vassdrags- og energidirektorat har sjekket om påstanden faktisk stemmer. De konkluderer med at at strømprisen kunne vært 2-3 ganger høyere på vinteren selv med normale nedbørsmengder dersom vi ikke hadde vært koblet til det europeiske kraftmarkedet via overføringsnettet.

 

Slik fungerer det

Enkelt forklart kan man si det på denne måten: i et normalt år har vi så mye nedbør at vi ender opp et overskudd av kraft i Norge. Dette overskuddet eksporteres via linjer til Sverige, Danmark og Nederland. I andre år, der vi har mindre nedbør, kan det være behov for å importere strøm på disse linjene. Dette gir lavere og mer stabile kraftpriser.

 

– Uten handelsmuligheten ville strømprisen variert mye mer og vært vesentlig høyere på vinteren når forbruket er høyest. Risikoen for å gå tom for vann og ikke kunne importere strøm ville presset kraftprisen opp selv i år med normale nedbørsmengder. Samtidig ville faren for flom vært høyere enn i dag, sier seniorrådgiver Gudmund Bartnes i Norges vassdrags- og energidirektorat.

 

Norge tjener penger på å handle strøm

Norge har et væravhengig kraftsystem der 96 prosent av produksjonskapasiteten er vannkraft og 2 prosent er vindkraft. I et slikt system er handel med andre land viktig for forsyningssikkerheten.

 

Siden 2010 har Norge hatt mye nedbør, noe som bidratt til nettoeksport av strøm hvert år siden.

 

– Norge tjener penger på å handle. Det kommer forbrukerne til gode ved at nettleien går ned og at strømprisene blir lavere fordi vi kan importere strøm i tørre år. Alternativet til handel ville vært å bygge mye ny kraftproduksjon og nett slik at risikoen for rasjonering ble tatt bort, sier Bartnes.

 

Kilder

Energinorge.no

Energifakta Norge