Også i november kan strømregningen bli høyere enn forventet. Her skal vi prøve å forklare hva som er årsaken til det, og hva som kan være lurt å gjøre nå.

Litt mer om prisene på strøm

I november hadde vi en periode med veldig lav spotpris. Dette kom overraskende på markedet, og det førte til at vi satt prisen ned på varaiabelavtalene våre med virkning fra 14. november. Den lave spotprisen varte gjennom store deler av november før den steg mot slutten av måneden da været ble kaldere. Forventningene nå er at spotprisen skal holde seg høy videre fremover. Her er det viktig å huske på at dette er forventninger, og ikke noe vi vet sikkert.

Perioden med lav spotpris ga også en lav gjennomsnittlig spotpris for november. Gjennomsnittlig spotpris er det som bestemmer hvor mye strømstøtte vi skal få. Noe som igjen fører til at mange i disse dager får strømregninger med en høyere pris enn de kanskje forventer.

I grafen her ser du hvordan spotprisen har utviklet seg gjennom november:

Spotpris fra Nord Pool inkludert moms.

Så hva skjer nå?

Hvis prisene holder seg høye fram mot årsskiftet vil strømstøtten også bli høyere. Det betyr at du får dekket mer av strømregningen for desember. For variabelkundene kan dette slå positivt ut siden prisen som ble satt 14. november varer fram til 1.januar. Nå i den første uken av desember har variabelprisen generelt vært lavere enn spotprisen. 

Hvilken avtale bør jeg velge? 

Det er vanskelig å svare på. Vanligvis har vi sagt at variabelavtalene er mer forutsigbare siden du vet hvilken pris du har for en satt periode. Strømstøtten gjør variabelavtalene litt mindre forutsigbare siden beregningen av strømstøtten følger spotprisen.

Vi tilbyr i hovedsak to typer strømavtaler:

  • Spotprisavtaler følger strømmarkedet time for time gjennom døgnet. Spotprisen er normalt høyest på morgenen og ettermiddagen når mange bruker strøm samtidig.

  • Variabelavtaler har en lik pris gjennom døgnet. Hvis vi skal endre pris på en variabelavtale må vi varsle det 30 dager i forveien. Du kan lage middag og vaske klær når det passer deg best

Noen ganger kommer variabelavtalen best ut, og andre ganger kommer spotpris best ut. I juli, august og september da spotprisen var veldig høy lønnet det seg med variabel. I oktober og november har det vært motsatt. På lang sikt vil som regel en spotprisavtale være billigst, men man mister noe av forutsigbarheten siden prisen kan endre seg raskt.

Vi anbefaler å sjekke strømavtalen din med jevne mellomrom for å være sikker på at du har den strømavtalen som passer best for deg.

Her kan du lese mer om strømavtalene vi tilbyr og bytte avtale om du ønsker det.