Lavere strømpriser med mildere vær

Strømprisene avhenger av mange faktorer. I Norge er den viktigste faktoren vann- og vindkraftproduksjon. I tillegg vil prisen avhenge av ressurssituasjonen i land som vi utveksler strøm med.

I Norge er det betydelig forskjell på strømforbruk mellom sommer og vinter. Om vinteren er det et større behov for oppvarming, noe som normalt gir høyere etterspørsel og økte strømpriser.

I tillegg er Norge knyttet til resten av Europa slik at energiprisene våre følger utviklingen i det Europeiske markedet. Den Russiske gasseksporten er betydelig redusert noe som gir økte priser på gass som nå må kjøpes fra andre markeder.

Forventinger til Sør-Norge

Forventningene for strømprisene i Sør-Norge de nærmeste ukene har kommet ned siden desember måned, men er fremdeles på et høyt nivå sammenlignet med tidligere år.

Sør-Norge har bedre utveksling av strøm mot andre land og vil ha en pris som samsvarer mer med prisene i Tyskland og Storbritannia. De Tyske prisene er fremdeles høye for den kommende tiden, men prisen er dempet av lavere pris på gass. Med en periode med mildere vær, vil man i Tyskland og landene rundt kunne redusere tappingen av sine gasslagre som gir redusert frykt for en svak ressurssituasjon gjennom vinteren. Dette er med å dempe prisutviklingen på gass og dermed også strømpriser.

Forventinger til Midt- og Nord-Norge

Prisene i Midt- og Nord-Norge har steget i takt med lavere temperaturer og høyere forbruk. Det er også veldig lav vindkraftproduksjon i Midt- og Nord-Norge som gjør at man i en periode importerer strøm fra Sør-Norge og Sverige til betydelig høyere priser.

I perioder med mer vindkraftproduksjon vil dette kunne legge en betydelig demper på strømprisene. Selv om spotprisene har økt i Midt- og Nord-Norge den siste tiden venter vi at prisene i disse områder vil være lavere enn Sør-Norge gjennom vinteren.

For deg med variabelavtale

Utvidet varslingsfrist

For deg med variabalevtale er fristen for varsling av ny pris utvidet fra 14 til 30 dager. Det betyr at vi nå varsler deg 30 dager før ny pris trer i kraft. Dermed får du som har variabelavtale en utvidet periode med forhåndsbestemt strømpris.

 

Grafen viser prisen på variabel-avtalen Forutsigbar Strømpris sammenlignet med strømavtalen Strøm til Spotpris så langt i år. Strøm til Spotpris har ny pris hver time i døgnet. Forutsigbar Strømpris har en forhåndsbestemt pris som settes for en lenger periode..

 

Sist oppdatert 10. januar 2023.

Trygg strømhandel

Vi er godkjent gjennom sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. Denne ordningen skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strøm.

Les mer om Trygg strømhandel