Store prisforskjeller på strøm i Norge i høst

Det som bestemmer de norske strømprisene, er i hovedsak ressurssituasjonen knyttet til vann- og vindkraftproduksjon. I tillegg påvirkes prisene av forventninger til været i ukene fremover og energiprisene i det europeiske markedet.

For de kommende ukene preges forventningen til strømprisene i Sør-Norge av lave nivå i vannmagasinene. Vannkraftprodusenter som nærmer seg minimumsnivåene må nå spare på vannet, slik at det er produksjon også gjennom de kaldere vintermånedene.

De europeiske energimarkedene er sterkt preget av at Russland har redusert gasseksporten til Europa før og under invasjon av Ukraina. Usikkerheten i energimarkedene driver prisene for olje, gass og kull til rekordnivåer. Dette påvirker strømprisene i Sør-Norge, som er koblet til Europa gjennom flere utenlandskabler. Prisene i Sør-Norge forventes å ligge på svært høye nivåer den nærmeste tiden.

De høyeste strømprisene får vi på Sør-Vestlandet (prisområdet NO2)

Strømprisene i Sør-Norge fortsetter å øke og holder unormalt høye nivå. Det er særlig lav fyllingsgrad og lite tilsig på Sør-Vestlandet (NO2). Myndighetene har rettet oppmerksomheten mot muligheter for en usikker energisituasjon til vinteren, og følger produsentene tettere enn vanlig. Kombinert med effekten av kraftutveksling med kontinentet gjør det at prisforventningene til Sør-Vestlandet (NO2) er høyere enn i resten av Sør-Norge, men også i NO1 og NO5 settes det stadig nye prisrekorder.

På grunn av svært god ressurssituasjon og lav overføringskapasitet mellom Midt- og Sør-Norge har Midt-Norge og Nord-Norge et lavere prisnivå. I kortere perioder har likevel prisene i Midt-Norge steget betydelig som følge av lavere vindkraftproduksjon og begrenset overføringskapasitet mot omliggende prisområder.

Hva kan senke prisforventningene i tiden fremover?

Det som kan senke strømprisene i Sør-Norge på kort sikt er først og fremst økt fyllingsgrad i vannmagasinene, økt vindkraft-produksjon i Tyskland, Danmark, og Sør-Sverige, samt redusert usikkerhet knyttet til de europeiske energimarkedene.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Fra 1. september 2022 økes den statlige strømstøtten fra 80 % til 90 %. Når gjennomsnittlig spotpris for en måned overstiger 87,5 øre/kWh (tilsvarer 70 øre/kWh ekskl. mva.) i ditt prisområde, kompenseres du altså for 90 % av den overstigende kostnaden.

Den norske regjeringen har besluttet å forlenge kompensasjonsordningen til 31. mars 2023.

Det er nettselskapene som administrerer strømstøtteordningen. Fjordkraft-kunder har strøm og nettleie på samme faktura. Dersom strømstøttebeløpet overstiger nettleiebeløpet, vil resten av støtten trekkes fra strømdelen av fakturaen.

Les mer om kompensasjonsordningen

Om Fjordkrafts rolle som strømleverandør

Strømprisene endrer seg hele tiden og prisforventningene kan endres på kort varsel. Fjordkraft er en strømleverandør. Vi kjøper strøm fra strømprodusenter via strømbørsen og videreselger til strømkundene. Mer enn 90 % av den norske strømproduksjonen er offentlig eid gjennom kommuner, fylkeskommuner og staten. Strømmen vi kjøper fra strømbørsen transporteres til kundene gjennom det statlige og regionale strømnettet.

Du finner dagens spotpris på fjordkraft.no. Har du en strømavtale med forutsigbar strømpris varsles du om prisendringer i forkant og finner din strømpris på Min side. Med en slik avtale unngår du timevariasjoner gjennom døgnet.

Sist oppdatert 31. august 2022

 

 

Trygg strømhandel

Vi er godkjent gjennom sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. Denne ordningen skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strøm.

Les mer om Trygg strømhandel