Lavere forbruk og snøsmelting gir lavere strømpriser

Våre strømpriser avhenger av mange faktorer. I Norge er den viktigste faktoren vann- og vindkraftproduksjon. I tillegg vil prisen avhenge av ressurssituasjonen i land som vi har utveksling av strøm med. 

Sist oppdatert 5. mai 2023:

I Norge er det betydelig forskjell på strømforbruk mellom sommer og vinter. Om vinteren er det et større behov for oppvarming noe som normalt gir høyere etterspørsel og økte strømpriser.

I tillegg er Norge knyttet til resten av Europa slik at våre energipriser følger utviklingen i det Europeiske markedet.

Så langt i år har prisene holdt et nivå som er lavere enn ved slutten av fjoråret. Det ukentlige prisnivået har vært mer stabilt den siste tiden med en mer forutsigbar ressurssituasjon.

Forventinger til Sør-Norge

Forventningene for strømprisene i Sør-Norge de nærmeste ukene har kommet ned, men er fremdeles på et høyt nivå sammenlignet med tidligere år. Sør-Norge har en normal hydrologisk balanse som gir bedre forutsetninger for prisnivået fremover.

Sør-Norge har mer utveksling av strøm mot andre land og vil ha en pris som samsvarer mer med prisene i Tyskland og Storbritannia. Med lavere priser på gass har de Tyske prisene falt den siste tiden. Dette har påvirkning på hvordan Norske kraftprodusenter setter sine priser.

Forventinger til Midt- og Nord-Norge

Prisene i Midt- og Nord-Norge preges av større prisvariasjoner. Årsaken til at prisene varierer mye er at disse områdene har mye fornybar energi med en stor andel vindkraftproduksjon.

I perioder med lite vind må det importeres strøm fra andre områder ofte til en høyere pris. Samtidig kan prisene komme fort ned når det er mer vindkraftproduksjon. Prisene kan endres mye på kort tid.

I snitt holder prisene i Midt-Norge seg på et nivå som er mellom prisene i Sør-Norge og Nord-Norge. Det ventes at denne trenden vil vedvare fremover.

Selv om forbruket vil komme ned inn mot sommeren med mildere temperaturer, er det samtidig i snitt mindre vindkraftproduksjon på denne tiden av året.

For deg med variabel-avtale

Utvidet varslingsfrist:

For våre kunder med variabel-avtaler er fristen for varsling av ny pris utvidet fra 14 til 30 dager. Det betyr at for deg som kunde varsler vi nå 30 dager før ny pris trer i kraft. Dermed får kunder med variabel-strømavtale en utvidet periode med forhåndsbestemt strømpris.

Prisutvikling i 2022:

 

 

Grafen viser prisen på variabel-avtalen Forutsigbar Strømpris sammenlignet med strømavtalen Strøm til Spotpris i fjor. Strøm til Spotpris har ny pris hver time i døgnet. Forutsigbar Strømpris har en forhåndsbestemt pris som settes for en lenger periode.

 

Trygg strømhandel

Vi er godkjent gjennom sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. Denne ordningen skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strøm.

Les mer om Trygg strømhandel