Strømprisene i Sør-Norge forventes å holde rekordnivå frem mot sommeren

De europeiske energimarkedene er sterkt preget av Russlands invasjon av Ukraina. Usikkerhetene driver spesielt prisene for olje, gass og kull til rekordnivåer. Dette påvirker også strømprisene i Sør-Norge som forventes å ligge på svært høye nivåer den nærmeste tiden. Den statlige kompensasjonordningen varer til og med 31. mars 2023.

Det som bestemmer strømprisene er i hovedsak ressurssituasjonen knyttet til vann- og vindkraftproduksjon, forventninger som er til været ukene fremover og også energiprisene i det europeiske markedet.

Vær og vind påvirker strømprisen

Normale nedbørsmengder har de siste ukene dempet prispresset noe, men norske vannmagasin har fortsatt lav fyllingsgrad etter en tørr vinter med høy strømproduksjon. Lav fyllingsgrad gjør at strømprisene for Sør-Norge forventes å fortsatt holde seg svært høye også frem mot sommeren. Samtidig er prisene mer sensitive for variasjoner i vindkraftproduksjonen, ettersom strømforbruket faller. På dager med mye vindkraftproduksjon kan vi fremover oppleve svært lave strømpriser i enkelttimer. De siste ukene har døgnprisene i variert mellom 44 og 280 øre/kWh i Sør-Norge.

På grunn av svært god ressurssituasjon og lav overføringskapasitet mellom Midt- og Sør-Norge har Midt-Norge og Nord-Norge forventes et mer normalt prisnivå med gjennomsnittlige døgnpriser rundt 15-35 øre/kWh. Den siste tiden har spotprisene på enkeltdager vært oppe mot 125 øre/kWh på enkeltdager. Det forventes fortsatt et lavt prisnivå i disse landsdelene, selv om prisene på enkeltdager kan ha høyere priser.

Det som kan senke strømprisene i Sør-Norge på kort sikt er først og fremst økt vindkraft-produksjon i Tyskland, Danmark, og Sør-Sverige, samt høyere temperaturer.

Strømprisene endrer seg hele tiden og prisforventningene kan endres på kort varsel. Fjordkraft er en strømleverandør. Vi kjøper strøm fra strømprodusenter via strømbørsen og videreselger til strømkundene. Mer enn 90 % av den norske strømproduksjonen er offentlig eid gjennom kommuner, fylkeskommuner og staten. Strømmen vi kjøper fra strømbørsen transporteres til kundene gjennom det statlige og regionale strømnettet.

Du finner dagens spotpris på fjordkraft.no. Har du en strømavtale med forutsigbar strømpris varsles du om prisendringer i forkant og finner din strømpris i Min side. Med en slik avtale unngår du timevariasjoner gjennom døgnet.

Strømmarkedet er internasjonalt

Siden norske strømprodusenter handler strøm (både eksport og import) med utlandet, er også norske strømpriser knyttet opp mot energipriser i Europa og spesielt Tyskland. Her ligger prisene mye over de norske. Prisene presses opp av prisstigninger på olje, CO2, gass og kull, men også av perioder med lite vind.

1. oktober 2021 åpnet det også for handel av strøm mellom Norge og Storbritannia. Det er i dag høyere priser i Storbritannia enn i Norge. Det forventes at strømprisene fremover holder seg høyere enn tidligere år. For at spotprisene i Sør-Norge skal falle nevneverdig fra det høyeste nivået så langt i mars trengs det i hovedsak høyere temperaturer og mer vind, samt at olje-, kull-, gass- og CO2-prisene faller.

Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser gjelde i perioden desember 2021 – mars 2023. Når gjennomsnittlig spotpris overstiger 87,5 øre/kWh (tilsvarer 70 øre/kWh ekskl. mva.) i ditt prisområde kompenseres du i januar, februar og mars for 80 % av denne kostnaden. Fjordkraft-kunder har strøm og nettleie på samme faktura. Derfor kommer kompensasjonen til fratrekk på strømregningen du får fra oss, men det er din netteier som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Den norske regjeringen har besluttet å forlenge kompensasjonsordningen til 31. mars 2023.

Hvis gjennomsnittlig spotpris der du bor er 150 øre/kWh (ekskl. mva.) i løpet av en måned, vil du få tilbakebetalt 80 % av differansen mellom 70 øre og 150 øre, altså 80 % av 80 øre. I tillegg kommer mva. Dersom du bruker 1 600 kWt i løpet av en måned, ser regnestykket slik ut:
1600 kWh x 80 øre/kwh x 80 % = 1024 kr. Legger du til mva. blir det 1280 kr.

Les mer om kompensasjonsordningen her.

Mer informasjon om dine strømpriser og din avtale finner du i Min side.

Sist oppdatert 31. mai 2022

 

Fjordkraft Puls

Ta kontroll over forbruket ditt

Vet du hvor mye strøm du bruker for øyeblikket? Med Fjordkraft Puls kan du sjekke strømforbruket i sanntid og ta sparingen et steg videre.

Last ned vår app

Følg forbruket i vår app

Lurer du på hvordan strømforbruket ditt har utviklet seg i det siste? Eller vil du sammenligne forbruket med tidligere måneder? I Fjordkraft-appen får du full oversikt over ditt strømforbruk. 

   

 

Enkel lading av bilen

Lad når strømmen er billigst

Kjører du elbil eller ladbar hybrid? Nå kan du bruke Fjorkdraft-appen til å styre ladingen på en rekke bilmerker og ladebokser.

Sjekk ut elbillading i appen

Slik produserer du din egen strøm

Med solcellepanel på taket kan du kutte strømkostnadene ved å produsere din egen strøm. 

Sjekk pris for solceller

Trygg strømhandel

En trygghet for deg som kunde

Fjordkraft er godkjent gjennom sertifiseringsordningen Trygg strømhandel. Denne ordningen skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strøm.

Les mer om Trygg strømhandel