Hvorfor er strømprisene så høye?

Det er flere årsaker til at vi har hatt høye strømpriser det siste året. Norge er en del av det nordiske og europeiske kraftmarkedet, som betyr at vi eksporterer og importerer strøm over landegrensene og derfor blir påvirket av både av det som skjer her hjemme, men også det som skjer i Europa. I hovedsak er prisen på strøm styrt av tilbud og etterspørsel.

Prisen på gass og kull

Prisen på gass og kull økte kraftig i løpet siste halvår i 2021 og gjennom hele 2022, mye på grunn av krigen i Ukraina. Fra nyttår har både gass og kull-prisene falt mye, og dette har ført til at kraftprisene i Sør-Norge er lavere nå enn på samme tid i fjor. Selv om vi i Norge ikke har gass eller kullkraft, påvirkes strømprisene her hjemme siden vi er en del av det Nordiske og Europeiske kraftmarkedet. 

Været

Mye regn og vind kan bidra til lavere strømpriser. Når det derimot er tørt eller vindstille blir det lite vind i vindkraftanleggene, og lite vann i magasinene, som igjen fører til lavere strømproduksjon. Kaldt vær er gjerne også med på å øke kraft-etterspørselen som igjen gjør at prisene blir høyere

Økte priser på CO2-kvoter

Prisen på CO2-kvoter er et sterkt virkemiddel for at det skal bli mer lønnsomt å bygge ut mer fornybar energi. Etter hvert som flere land får en større andel strøm fra fornybare kilder vil kraftprisen gå ned. 

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei