Strøm i hjemmet

6 fordeler med en smart strømmåler

De fleste norske husstander har i dag en smart strømmåler, men de færreste vet hvorfor disse strømmålerne er smarte å ha. Her er 6 fordeler med smarte strømmålere.

Publisert: 29. februar 2024

Utskiftning til smarte strømmålere 

Utskiftning til smarte strømmålere, også kjent som AMS-målere (avanserte måle- og styringssystemer), er et viktig steg i moderniseringen av strømnettet. I 2019 fikk alle norske husstander installert nye strømmålere, men kun et fåtall vet hvilke fordeler det egentlig gir.

Her er 6 fordeler med smarte strømmålere:


Med AMS-måler slipper du å lese av strømmen selv

En av de største fordelene med smarte strømmålere, er at du slipper måleravlesning. Tidligere måtte du selv rapportere strømforbruket og huske å sende det til nettselskapet ditt. Med de nye strømmålerne blir avlesningen sendt automatisk.


Digital strømmåler sørger for at strømregningen blir riktig

Automatisk avlesning gir også en mer nøyaktig strømregning. I stedet for at fakturagrunnlaget er basert på gjennomsnittsprisen for måneden, blir du nå fakturert for det strømmen faktisk kostet når du brukte den. Du slipper dessuten unna stipulert forbruk fordi du var bortreist eller glemte å lese av måleren.


Installasjonen av strømmåler betales ned over nettleien

Nå lurer du kanskje på om du må betale for dette? På samme måte som ved utbygging og vedlikehold av strømnettet, er installasjon av smarte strømmålere en del av det du betaler i nettleie.

Med de nye målerne vil imidlertid nettselskapene få bedre kontroll på hvilke deler av strømnettet som trenger oppgradering. Det vil forhindre feilinvesteringer, og på sikt bidra til å holde nettleien så lav som mulig.

Lurer du på hvordan nettleien fungerer? Les mer om den nye nettleiemodellen her.


Du kan følge med på og tilpasse strømbruken

En annen fordel med smarte strømmålere, er at de gir deg mulighet til å tilpasse strømforbruket etter når på døgnet strømprisen er lavest. Strømmålerne registrerer forbruket ditt per time, og ved å vite når strømprisen er lav, kan du enklere styre forbruket smartere.

Se hvordan du bruker strømmen når den er billigst med Fjordkraft-appen her.


HAN-porten gir deg flere muligheter

Alle nye strømmålere har en egen utgang som kalles for HAN-port (Home Area Network). Her kan du koble til ulike verktøy som hjelper deg å holde enda bedre kontroll på strømforbruket ditt, som for eksempel en pulsmåler.

Med Fjordkraft Puls kan du blant annet få full oversikt over ditt eget strømforbruk i sanntid og få varsler når forbruket er ekstra høyt. Det gjør at du kan ta sparingen et steg videre.


Bedre informasjon til nettselskapene ved strømbrudd

Sist, men ikke minst, gjør de smarte strømmålerne det lettere for nettselskapene å identifisere feil. Skulle det oppstå et strømbrudd vil det varsles automatisk. I tillegg kan nettselskapene se nøyaktig hvilke områder og husstander som er utsatt, slik at feilen kan rettes raskere enn noen gang før. 


Har du spørsmål om strømmåleren din? Få svar på ofte stilte spørsmål om strømforbruk og AMS-målere her.