Strøm i hjemmet

5 myter om automatisk strømmåler

Nå får hele Norges befolkning byttet ut sine gamle strømmålere med nye automatiske strømmålere, også kalt AMS-målere. Mange ser med glede frem mot å slippe å lese av strømmen hver måned, men noen er også skeptiske til å få de nye målerne i hus. Her avkrefter vi de største mytene.

Publisert: 08. mai 2018

Først må vi nevne at det er nettselskapet ditt som står for installasjon og vedlikehold av den nye strømmåleren, ikke strømleverandøren din. Det betyr at vi i Fjordkraft ikke har noe med installasjon eller vedlikehold av de nye målerne å gjøre. Vi velger likevel å skrive denne saken fordi vi daglig mottar spørsmål om målerne fra våre kunder. Hvis du har ytterligere spørsmål om din nye AMS-måler må disse rettes til din netteier.

 

 

Myte 1: Det er ingen fordeler med automatisk strømmåler

Dette stemmer heldigvis ikke. De nye strømmålerne er en viktig del av moderniseringen av strømnettet vårt. Dette kommer ikke bare nettselskapet ditt til gode: ved at nettselskapet får mer detaljert informasjon om strømforbruket vårt kan de drifte nettet på en mer kostnadseffektiv måte. I tillegg er de nye strømmålerne smarte, og det vil etter hvert komme produkter og tjenester som du kan koble opp mot AMS-måleren din for å gi deg bedre kontroll og informasjon rundt strømforbruket ditt. Mulighetene er enorme - en dag vil du kanskje kunne kontrollere all strømbruk i hjemmet ditt ved hjelp av en app på mobilen?

 

Sist men ikke minst: du slipper å huske å lese av måleren din hver måned, og det er jo ganske fint.

 

 

Myte 2: De nye strømmålerne måler høyere strømforbruk enn de gamle

Så langt NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kjenner til er det ikke grunnlag for å hevde at de nye målerne generelt registrerer et høyere strømforbruk enn de gamle målerne. Dette er likevel en svært utbredt myte. Det kan det være flere grunner til:

 

  • Installasjonen av de nye AMS-målerne sammenfalt med at mange steder i Norge fikk såkalt gjennomfakturering, altså at man gikk fra å få nettleien og strømmen på hver sin faktura til å få begge på samme faktura. Dette har ført til at mange tror at strømregningene deres har blitt høyere, mens de egentlig bare har fått to regninger slått sammen til en.

  • Hvis man gikk lengre perioder uten å lese av den gamle måleren vil man ha betalt for et stipulert forbruk. Dette betyr at nettselskapet har måttet estimere hvor mye strøm man har brukt siden de ikke har mottatt en nøyaktig måleravlesning, og denne estimeringen kan ha vært for lav i forhold til det faktiske strømforbruket. Når man da får installert en AMS-måler som kontinuerlig sender inn nøyaktige målinger, vil man få høyere regninger fordi avlesningene nå er korrekte.

  • De gamle målerne kunne etter lang tids bruk registrere et for lavt forbruk. Man vil da oppleve at man får registrert et høyere forbruk når man får ny måler, fordi man da plutselig får avlest riktig forbruk. Det normale er at de gamle målerne målte én prosent feil etter 16 år.

 

Det som vil skje med de nye AMS-målerne er at strømregningen din blir mer nøyaktig, siden måleren blir avlest kontinuerlig. Strømprisen varierer fra time til time, og med dagens system finnes det ingen mulighet til å vite når du faktisk bruker strøm. Med AMS er det helt slutt på stipulerte avlesninger: du betaler for den strømmen du bruker, ut fra hva strømprisen var da du brukte den. Om strømregningen blir høyere eller lavere med nøyaktig avregning vil avhenge av bruksmønsteret ditt.

 

 

Myte 3: De nye strømmålerne vil føre til høyere strømpriser

Når nettselskapet ditt investerer i nye AMS-målere vil det isolert sett gi en økt nettleie som tilsvarer et par hundrelapper i året for gjennomsnittskunden. Det forventes imidlertid at denne investeringen vil gi besparelser som over tid langt overstiger denne kostnadsøkningen, gjennom reduserte investeringer i nettanlegg, mer effektiv nettdrift og økte muligheter for kundene til redusert og mer effektiv bruk av strømmen.

 

 

Myte 4: En AMS-strømmåler avgir farlig stråling

Her er Statens strålevern tydelige: strålingen fra smarte strømmålere er ikke helsefarlig. Det er riktig at trådløs overføring av strømdata medfører en viss stråling, men Statens strålevern uttaler at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme. Målerne sender data enten via strømnettet, via mobilnettet eller via radionettverk. Felles for disse teknologiene er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig. Data fra strømmålere som blir sendt over mobilnettet bruker oftest GSM 900. Eksponeringen fra disse senderne er svak - vanligvis er det snakk om tusendeler av grenseverdien.

 

 

Myte 5: Automatisk strømmåler vil føre til økt overvåkning

Neida. Nettselskapene er pålagt å sikre AMS mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner, og NVE har siden 2016 ført regelmessig tilsyn med nettselskaper, direkte på sikkerhet i AMS. Nettselskapene må også sørge for at AMS oppfyller krav i personvernregelverket som følges opp av Datatilsynet. For å hindre misbruk av data og personopplysninger er nettselskapene pliktige til å etablere nødvendige sikkerhetssystemer og rutiner som hindrer at personopplysninger kommer på avveie og at uvedkommende får tilgang til andres AMS-systemer.

 

I tillegg blir det i juli 2018 innført nye og strengere personvernlover her i landet. Disse fører til et enda tyngre fokus på personvern enn før i alle landets bedrifter, og dette inkluderer nettselskapet ditt. Brudd på de nye personvernlovene kan føre til bøter i millionklassen.

 

Kilder

Aftenposten

Adresseavisen

Enova

Statens strålevern