Visste du at du kan få Enova-støtte til elbil og elbillader? Faktisk kan du søke om å få inntil 50 000 kroner i støtte ved kjøp av elektrisk varebil til bedriften, og 5000 kroner til lader. Finn ut hvordan du går frem for å søke og hvilke krav som stilles for å få støtte.

Støtte til kjøp av elbil

Transport utgjør nesten en tredel av norske klimagassutslipp, og Enova ønsker å gjøre noe med dette. Derfor tilbyr de økonomisk støtte til løsninger som er med på å kutte utslipp, slik at vi kan bli et lavutslippssamfunn. Målet med å gi støtte til kjøp av elbil og elbillader er med andre ord å motivere flere til å etterspørre og velge elektriske alternativer til transport.

Det settes stadig nye rekorder i antall elbiler på veiene, og i april 2022 utgjorde elektriske kjøretøy 58 % av nybilsalget til virksomheter og næring. Enova ønsker imidlertid å sette fart på elektrifiseringen av varebilmarkedet, og planen er at denne andelen skal bli enda høyere.

Enova-støtte til varebil

Skal du kjøpe ny varebil til firmaet, finnes det mange gode grunner til å velge en elvarebil. Først og fremst er elektriske varebiler billigere i drift sammenlignet med fossile varebiler – ikke bare hva gjelder drivstoff, men også med tanke på vedlikehold. I tillegg kan du få økonomisk støtte til både elbil og lader.

Som en del av planen for å kutte klimagassutslipp i næringstransporten, tilbyr nemlig Enova inntil 50 000 kroner i støtte ved kjøp av en elektrisk varebil. Hvor mye du faktisk kan få i støtte avhenger av motorstørrelsen på bilen du kjøper.

For å få støtten må kjøretøyet være en hel-elektrisk varebil klasse 2 med tillatt totalvekt under 4250 kg. Det stilles også krav om at det er førstegangsregistrering av bilen, og at virksomheten er registrert i norsk foretaksregister.

Både offentlige og private aktører kan få økonomisk bistand Enova, men det er bilforhandleren som må søke om støtte – du kan ikke gjøre det på egenhånd. Husk at når bilen først er bestilt er det for sent å søke! Sørg derfor for å gi beskjed til bilselgeren når du bestiller elbilen.

Slik går du frem for å få Enova-støtte til elbil for bedrift:

1. Bestill bilen og be samtidig bilforhandleren søke om støtte.

2. Bekreft søknaden på mobilen.

3. Send inn bilens registreringsnummer når bilen blir utlevert.

Enova-støtte til elbillader

Har bedriften kjøpt en ny elektrisk varebil med støtte fra Enova, kan dere også søke om å få økonomisk støtte til elbillader. Det stilles krav om at elvarebilen er ny, at det er virksomheten som står som eier som søker og at kjøretøyet er registrert i Kjøretøysregisteret.

Slik går du frem for å søke om Enova-støtte til elbillader:

1. Følg først stegene for å søke Enova-støtte for elvarebil.

2. Vent til dere mottar bilen.

3. Registrer bilen i Kjøretøysregisteret.

Enova-støtte til elbil privat

Som privatperson, kan du ikke få Enova-støtte til elbil. Det finnes imidlertid andre måter du kan dra nytte av Enova sine støtteordninger på, slik at du likevel vil kunne spare penger på å ha et elektrisk kjøretøy.

Har du for eksempel tenkt på at sol er elbil-drivstoff, og at du kan produsere din egen strøm til å lade elbilen med? Enova gir opptil 47 500 kroner i støtte til solcelleanlegg i privat bruk, og faktisk kan du, med solceller på taket, forvente å produsere mellom 10–25 % av husholdningens årlige strømforbruk.

Hos Fjordkraft har vi flere ulike strømavtaler, blant annet en gunstig avtale for deg som produserer din egen solkraft.