Saldoen viser balansen i innbetalingene

Når du betaler med Steddi, får du beregnet strømkostnadene dine og fordelt dem i like beløp måned for måned.

I Min side og på fakturaene dine kan du følge med på saldoen din hos Steddi. Noen måneder (ofte om sommeren) betaler du inn mer enn du bruker. Da vil saldoen din gå i pluss. Andre måneder (ofte om vinteren) betaler du inn mindre enn du bruker. Da vil saldoen gå i minus.

Hvis det viser seg at du bruker mye mer eller mindre strøm enn det som var forventet, blir det gjort en justering av beløpet du skal betale inn. Det skal altså være en balanse mellom det du betaler inn og det du bruker av strøm og nettleie over tid.

Les mer om saldo på steddi.no

Prisinformasjon

  • Pris: 59 kr per måned.

  • Ingen øvrige kostnader.

  • Gebyr for papirfaktura: 8,75 kr.

  • Avtalen løper til den blir sagt opp og har en oppsigelsestid på 1 måned.

Tilgjengelig kredittbeløp 30.000 kr. Effektiv årlig rente (EÅR): Effektiv rente er beregnet i samsvar med finansavtaleforskriften § 1-4. Det belastes ikke rente på benyttet kreditt. Effektiv rente beregnes med faste gebyrer inkludert. Løpetid på kredittavtalen er ubegrenset og er derfor beregnet ut ifra en løpetid på tre måneder. Det er foretatt beregning av effektiv rente basert på at et kredittbeløp på NOK 10 000 er benyttet. Dette for at kunden skal få et korrekt bilde av effektiv rente. Effektiv rente basert på at kredittbeløp på NOK 10 000 er benyttet: 8,60 %.

Les mer om priser, avtalevilkår og angrerett.

Spørsmål og svar

Er Steddi en strømleverandør? Betaler jeg på forskudd? Har det noen betydning hvilken strømavtale jeg har? Steddi gir deg svarene.

Se ofte stilte spørsmål