Mange bedrifter ønsker å støtte fornybar energi. Det er umulig å styre hvor strømmen dere mottar kommer fra, men opprinnelsesgarantier sikrer at pengene går til fornybar produksjon. Hva betyr det at noe er en fornybar energikilde og hvorfor bør vi benytte oss av dem? 

Et virkemiddel for å støtte fornybar produksjon

Fornybare energikilder har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og fornyes kontinuerlig  innenfor et menneskelig tidsperspektiv. 

Eksempler på fornybare energikilder er vannkraft, solenergi, vindkraft og bioenergi .

Dersom  dere ønsker å kjøpe fornybar strøm, kan dere kjøpe strøm med opprinnelsesgarantier, Strøm med opprinnelsesgaranti endrer ikke hvilken strøm som fysisk leveres til bedriften din, men det garanterer at produsenter av fornybar energi får betalt for tilsvarende mengde som dere forbruker.  Opprinnelsesgarantier kan kjøpes for den energikilden dere ønsker, for eksempel vannkraft. I tillegg til å støtte fornybar energi generelt, kan dere derfor også bruke kjøp av opprinnelsesgarantier for å vise hvilken energiproduksjon dere foretrekker.

Les mer: Hva er fornybar energi?

 

 

kontakt energirådgiver for bestilling