Interessert i fornybar energi?

Mange bedrifter ønsker å støtte fornybar energi. Det er umulig å styre hvor strømmen dere mottar kommer fra – men hvis bedriften din ønsker å støtte fornybar strøm, kan du kjøpe strøm med opprinnelsesgarantier.

Strøm med opprinnelsesgaranti endrer ikke hvilken strøm som fysisk leveres til bedriften din, men det garanterer at produsenter av fornybar energi får betalt for tilsvarende mengde som dere forbruker.

Snakk med en rådgiver

Et virkemiddel for å støtte fornybar produksjon

Fornybare energikilder har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og fornyes kontinuerlig. Eksempler på fornybare energikilder er vannkraft, solenergi, vindkraft og bioenergi.

Opprinnelsesgarantier kan kjøpes for den energikilden bedriften din ønsker, for eksempel vannkraft. I tillegg til å støtte fornybar energi generelt, kan bedriften din også bruke kjøp av opprinnelsesgarantier for å vise hvilken energiproduksjon dere foretrekker.