Strøm i hjemmet

Hva er jording?

Jording er et ord man møter på i flere sammenhenger når det er snakk om elektrisitet. Jordfeil kan føre til både brann og livsfarlige støt – ikke bare hjemme hos deg, men også i nabolaget ditt. Men hva er jording, hva har det med jord å gjøre og hvorfor jorder vi elektriske anlegg?

Publisert: 08. mars 2021

Hvorfor jorder vi elektriske anlegg og utstyr?

I motsetning til mye annet innen elektro, er jording ganske enkelt å skjønne. Jording av elektriske anlegg og elektrisk utstyr gjør rett og slett at strømmen føres til jord dersom det skulle oppstå en feil – derav navnet “jording”. Det er altså en sikring for å hindre at vi får strøm på avveie gjennom kroppen, og derfor er det viktig at jordingsanlegget er i orden.

Det er vanlig å jorde et anlegg ved å sette en jordelektrode, i form av for eksempel et kobberspyd eller kobbertåd, ned i bakken, og deretter koble dette til sikringsskapet. Derfra trekkes jordingen rundt til stikkontakter og utstyr i boligen. Hvis vi tar på en overflate eller et apparat som er elektrisk ledende, gjør jordingen det sånn at strømmen lettere føres gjennom jordingsledningen heller enn gjennom kroppen vår.

Hva er en jordfeil?

En jordfeil er en feil på et elektrisk anlegg eller elektrisk utstyr. Dersom en jordfeil oppstår, er det fare for at strøm på avveie ikke lenger ledes ned i jorden, men finner veien gjennom kroppen din i stedet.

Jordfeil kan komme og gå, og kan blant annet oppstå på følgende steder:

  • Varmekabler

  • Komfyrer

  • Frysere

  • Kaffetrakter

  • Hårføner

Årsaken kan for eksempel være at materialet er feilmontert, har slitasje eller feil, eller at metalliske deler av elektrisk utstyr kommer i kontakt med spenningsførende deler. I verste fall kan jordingsfeil føre til brann eller til at man får et støt gjennom kroppen – som igjen kan være livsfarlig.

Det er vanlig å installere en jordfeilbryter på elektriske installasjoner for å overvåke eventuell strøm på avveie. Hvis det oppstår en jordingsfeil i et elektrisk anlegg eller apparat, skal en jordfeilbryter automatisk koble ut strømmen. Du kan også høre en jordfeilvarsler pipe. Husk å teste jordfeilbryteren jevnlig slik at du er sikker på at den fungerer som den skal. Hvis du har mistanke om jordfeil, ta kontakt med elektriker med en gang!

Er stikkontakten jordet eller ujordet?

Hvordan vet du om stikkontakten i huset ditt er jordet eller ikke? Du er ikke alene om å lure på dette. I eldre hus er det vanlig å finne ujordede kontakter i oppholdsrom og soverom, mens kjøkken, bad og så videre har jordede kontakter. Bor du derimot i et nyere hus, kan du være helt sikker på at alle kontakter allerede er jordet. Det er ulovlig å koble jordede og ujordede stikkontakter i samme rom.