Med hjerte for Vesterålen – da, nå, og inn i framtida

I april 2014 gikk Jorunn Strømsnes gjennom inngangsdøra i det gråhvite bygget i krysset mellom Kjempenhøy og Strandgata på Sortland. Hun hadde sin første dag på jobb som ansatt i Vesterålskraft.

- Å jobbe i Vesterålskraft var julaften hver dag, fra dag én! Alle folka som jobbet der er helt unike, minnes hun.

 Jorunn tilbyr alle et fantastisk tilbud, trykk her

Fra regionalt til nasjonalt selskap

Vesterålskraft Strøm AS vokste fra 0 til 8.000 kunder fra 2010 til 2019. Lokal idrett som ski, alpint, friidrett, fotball, volleyball, håndball og futsal ble sponsa i Bø, Øksnes og Sortland kommune. Skientusiastene fikk løyper i fjellet, og hele befolkninga fikk ta glede i store og små kulturarrangementer. I 2019 kom Fjordkraft på banen, og Vesterålskraft Strøm AS kjøpt av det nasjonale selskapet og de lokale eierne Bø, Øksnes og Sortland kommune ble med videre som eiere. 

Regionssjef Stig Abelsen forsikrer at både folkene og verdiene er de samme som før Vesterålskraft ble til Fjordkraft." Team Tørrfesk: Satsingen I Nord har gitt rom for flere kaffekopper og en dobling av antall ansatte.

- Da Fjordkraft kjøpte Vesterålskraft Strøm AS, var mange spente på om vi kom til å beholde de samme folka med de samme gode verdiene, og om vi fikk fortsette å sponse lokalt. Det ble vi lovet, og det la vi opp til hele veien, forteller regionssjef Stig Abelsen.

Og det løftet holdt Fjordkraft, og vel så det:

- Vi sitter på Sortland, og nå har vi regionskontor på Sortland for hele Nord-Norge. Mange tenkte at det aldri kom til å bli det samme, men det er – handa på hjertet – enda bedre. Kollegaene mine er som en stor familie, sier Jorunn.

 

Utvikling og nye sponsorater

I mars 2021 går Jorunn fortsatt gjennom inngangsdøra i det gråhvite bygget i krysset mellom Kjempenhøy og Strandgata. Med sin varme og entusiasme tar hun vare på kunder fra hele Norge.

- Det er egentlig bare skiltet, bedriftsnavnet og fargen som er bytta ut her, ler hun hjertelig.

Lokale idrettslag blir fortsatt sponsa, akkurat som før – bare med enda mer. Skientusiastene har fått tråkkemaskin som legger til rette for nye skieventyr mellom fjell og fjord. Hele befolkninga i Vesterålen får ta glede i store og små kulturarrangementer – festivaler, drive-in kino og konserter.

 

Rekrutterer flere vesterålinger

Kontorlokalene i det gråhvite bygget har vokst seg mye større – det er slått ned vegger for å få plass. Plass til enda flere kaffekopper, nære samtaler og gode ideer. Her skal det være rom for alle – både nye ansatte, kunder, og de som bare vil komme innom og slå av en prat. Jorunn har nemlig fått dobbelt så mange kolleger siden Vesterålskraft ble til Fjordkraft, og med dét har vi ønska 15 nye Vesterålinger velkommen i teamet 

Kundeservice teamet i Nord

- Fjordkraft i Vesterålen hører til et nasjonalt selskap, og vi satser på Nord-Norge. Vi vet også at det er vi fra nord som aller best kjenner plassen vi bor på. Derfor er de samme folka hos oss som behandler kundene i Vesterålen, med akkurat det samme lune, kjente engasjementet som før, påpeker Stig.

 

Det nære strømselskapet

Jorunn har en klar oppfordring: 

- Det er jo en litt annerledes hverdag nå, med pandemien. Men så snart pandemien er under kontroll, så vil vi gjerne at du kommer innom oss. Kom innom for en kaffekopp, en nær samtale, en god idé – eller et ønske om å bruke et strømselskap med hjerte for lokalsamfunnet. Jeg håper vi sees!