Strøm i hjemmet

Dette gjør du ved en strømulykke

Strømulykker kan være svært alvorlige og føre til langvarige helseplager. Derfor er det viktig å vite hva man skal gjøre hvis man selv eller noen i nærheten blir utsatt for et slikt uhell.

Publisert: 18. mai 2020

Omtrent 3000 yrkesaktive personer rammes av strømulykker hvert år. Det er dermed ikke en type ulykke man ofte møter på i hverdagen, og det rammer som oftest profesjonelle som jobber med elektrisitet. Likevel er det viktig å vite hvordan man skal opptre hvis uhellet først er ute. 

 

Oppsøk medisinsk hjelp 

Man må oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart hvis noen har blitt utsatt for følgende i en strømulykke: 

  • Lynnedslag

  • Brannskade

  • Blitt bevisstløs, uvel eller omtåket

  • Strømgjennomgang gjennom hjerteregion/overkropp

  • Strømgjennomgang fra høyspenning

  • Lammelser

  • Balanseproblemer

  • Nummenhet

 

Med medisinsk hjelp mener vi fastlege, legevakt eller nødtelefon. Ved alvorlige ulykker skal du gi medisinsk førstehjelp og varsle 113, men pass på å ikke utsette deg selv for samme strømulykke som den skadede personen. 

 

Derfor bør du kontakte helsevesenet

Det kan være lett å tenke at hvis man kommer seg til hektene på egen hånd etter en strømulykke så er faren over, men i denne sammenhengen bør du heller kontakte helsevesenet en gang for mye enn en gang for lite. Indre forbrenning, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er eksempler på ting som kan oppstå, og som ikke nødvendigvis er synlige med det blotte øye. Man kan også få senskader som nerveskader, muskel- og skjellettlidelser eller psykiske plager. For egen helses skyld, og også av eventuelle trygde- og arbeidsrettslige årsaker, er det derfor svært viktig at du tar kontakt med kvalifisert helsepersonell

 

Slik forebygger du strømulykker

Som privatperson er det heldigvis lett å forebygge strømskader. Sørg for at det elektriske anlegget ditt er godt vedlikeholdt, og ikke begi deg ut på elektrisk arbeid som du ikke er kvalifisert til. Mistenker du en jordfeil i hjemmet eller andre feil med det elektrise anlegget, er det best å ta kontakt med elektriker med en gang. Overlat vedlikehold og utvidelser til fagfolk, så trenger du ikke bekymre deg. 

 

Lurer du på hvor mye strømmen koster, og hvorfor? Lær mer om strømpriser.

 

Kilder

Nelfo.no 

Elsikkerhetsportalen