Prisinformasjon

Med denne strømavtalen er du beskyttet mot store prissvingninger og får forutsigbarhet over tid. Du følger spotprisen, men bare innenfor en avtalt prisramme. I en periode på 2 år betaler du ikke mer enn maksprisen, men heller ikke mindre enn minsteprisen – uansett hva som skjer i strømmarkedet.

 • Makspris: 145 øre/kWh
 • Minstepris: 81 øre/kWh
 • Mellom maks- og minstepris betaler du spotpris med påslag: 4.90 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp: 99 kr

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Priseksempler:

 • Dersom spotprisen er 250 øre/kWh, vil du likevel ikke betale mer enn 145 øre/kWh, inkludert påslaget på 4,90 øre/kWh.
 • Hvis spotprisen er 50 øre/kWh, vil du betale 81 øre/kWh inkludert påslaget.
 • Hvis spotprisen er innenfor prisrammen, f.eks 100 øre/kWh, betaler du 100 øre/kWh pluss påslaget på 4,90, altså 104,90 øre/kWh.
 • Til og med mars gjelder også regjeringens støtteordning, slik at 55 % av spotpris over 87,5 øre/kWh (inkl. mva.) kompenseres av staten.

 

 

Sjekk spotprisen der du bor

For historiske spotpriser, få full oversikt her.

Avtalen passer for deg som:

 • Ønsker en forutsigbar strømavtale over tid
 • Er villig til å betale litt mer når spotprisen er lav, og til gjengeld får trygghet mot høye pristopper
 • Ønsker strøm fra en norsk vannkraftprodusent
   

Avtalen har 2 års bindingstid

Vi kjøper inn strøm på forhånd for å gi deg forutsigbarhet, og denne strømmen må selges igjen om avtalen sies opp. Hvis vi må selge strømmen din til en lavere pris enn vi har kjøpt den for, må dette dekkes av deg som kunde. Hvor mye du skal betale kan derfor variere, men det vil uansett være et minimumsgebyr på 800kr.

Etter avtaleperioden på 2 år står du også fritt til å bytte til den strømavtalen du ønsker. Om du ønsker å forlenge avtalen eller bestille en annen type strømavtale er opp til deg. Gjør du ingen ting får du automatisk strømavtalen Strøm til spotpris

Strøm fra norske vannkraftprodusenter

Med denne strømavtalen kjøper vi strøm direkte fra norske vannkraftprodusenter. For å forhandle frem en lavest mulig makspris må vi gi produsentene forutsigbarhet. Derfor har avtalen en minstepris.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft. Bestiller du strøm til en ny adresse, får du automatisk tilsendt vilkår for nettleie fra din netteier.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.