Hvorfor er ikke utslipps-forskjellen større mellom avstand i fly og bil?

Man skulle kanskje tro det var større forskjell, men kilometer for kilometer er det ikke så stor forskjell på å ta fly og kjøre. En av grunnene til at fly blir sett på som en typisk "klimaversting", er at du gjerne flyr lange distanser.

Når vi regner utslippene for fly, beregnes "passasjerkilometer". Det vil si hvor langt en person reiser i et gjennomsnittsfly med gjennomsnittlig antall seter fylt. For bil tar beregningen utgangspunkt i at det er en passasjer per bil.

Begge faktorene tar med indirekte utslipp, altså utslipp forbundet med produksjon til henholdsvis bilen og flyet, delt på forventet levetid for bilen og flyet.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei