Hvordan finner dere ut hva CO2e tilsvarer?

Beregningen gjøres av Ducky AS.

For elektriske apparater, har vi gjennomsnittsforbruket til en rekke ulike elektriske apparater. Vi bruker dette til å regne ut hvor mye ditt strømforbruk tilsvarer i bruk av disse.

For fly, konverterer vi ditt energifotavtrykk i kgCO2e til avstand flydd. Faktoren varierer litt med avstand flydd, da fly bruker mest bensin på å lette og lande, slik at det koster mer CO2e per kilometer å fly kort. På den andre siden slippes gassene ut høyere opp i luftrommet for langflyturer, som igjen har større oppvarmingseffekt (dette kalles høydeeffekten). Etter vi har konvertert til avstand flydd, finner vi en vesentlig strekning som er ca den distansen og presenterer for deg.

For bil, konverterer vi ditt energifotavtrykk i kgCO2e til kjøreavstand, og finner en strekning mellom to byer som tilsvarer dette. Utregningen tar utgangspunkt i at bilen er en gjennomsnittlig fossilbil, og at det er en passasjer. Utslippene knyttet til produksjonen av bilen og utvinning av olje til drivstoff er med i regnestykket.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei