Hvordan beregnes energifotavtrykket?

Energifotavtrykk er summen av klimagassutslippene forbundet med ditt strømforbruk, og beregnes ved å gange strømforbruket ditt i kilowattimer med en faktor som beskriver hvor mye CO2e energien slipper ut. Faktoren er fra NVEs årlige beregning av varedeklarasjonen, og oppdateres hvert år.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei