Hvordan beregnes energifotavtrykket?

Energifotavtrykk er summen av klimagassutslippene forbundet med ditt strømforbruk, og beregnes ved å gange strømforbruket ditt i kilowattimer med en faktor som beskriver hvor mye CO2e energien slipper ut. Faktoren er fra NVEs årlige beregning av varedeklarasjonen, og oppdateres hvert år.

I EU blir produsenter av fornybar energi gitt såkalte opprinnelsesgarantier, som er retten til å kalle strømmen ren. I henhold til dette regelverket vil du som Fjordkraft-kunde få en faktor som beskriver CO2e-utslippene forbundet med å produsere ikke-fornybar strøm, dersom du ikke kjøper opprinnelsesgarantier.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei