Hva har det å si at jeg kjøper opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning innenfor EU som garanterer at strømmen kommer fra en gitt kilde.

Foreløpig er det ikke mulig å effekten av opprinnelsesgarantier i Energifotavtrykket, men vi jobber for å få det på plass. 

Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier er du med på å øke etterspørselen etter fornybar kraft i hele Europa, og bidrar til det grønne skiftet. Dette er en super måte å gi beskjed om at fornybar energi er viktig for deg – og på den måten få kraftprodusentene til å produsere fornybar kraft.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei