Strømforbruk måles i kWh

En kilowattime (kWh) kan forklares som den energien som en effekt på 1 kW utvikler i løpet av en time. Eller sagt på en annen måte, om du skrur på et apparat som bruker 1000 W strøm og lar det stå på i en time, har du brukt 1 kWh.

Hvor lang tid tar det å bruke en kilowattime?

En kilowattime er ikke det samme som en klokketime. Hvor lang tid du bruker på å forbruke en 1 kWh kommer an på hvor mye strøm du bruker. 

De ulike elektriske apparatene i hjemmet har ulikt strømforbruk. Så en lyspære som trekker 100 watt vil bruke 10 timer på å forbruke 1 kWh (100W x 10), mens en komfyr som trekker 2000 watt vil bruke en halvtime på å bruke 1kWh (2000W x 0,5).

Et typisk strømforbruk om vinteren kan være 3,5 kWh i timen gjennom døgnet. Strømmåleren tikker og går mens de forskjellige apparatene er i bruk, og danner grunnlaget for beløpet du betaler på strømregningen din.

Dette påvirker din kWh pris

Det er mange ting som har innvirkning på strømprisen, en av dem er hvor mye strøm som brukes. Når det er kaldt ute er det mange som plutselig skrur opp innetemperaturen. Da øker etterspørselen og kwh prisen stiger. På samme måte kan perioder med lite behov for oppvarming bidra til lave strømpriser.

Vil du vite mer om hva som påvirker din kWh pris?
Les mer om strømpriser

Kilder:

Ovo Energy

Din side

Store Norske Leksikon