Hva påvirker strømprisene i Norge?

Det er ikke bare kraftproduksjonen i landet vårt som avgjør om vi får billig strøm. Dagens strømpris i Norge blir også påvirket av flere andre faktorer, blant annet:

  • Tilgang på vann i magasinene

  • Tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet

  • Vindstyrke og andre værforhold

  • Utvinning av fossil energi

Men hvorfor kraftprisene varierer, har ikke kun med faktorer i Norge å gjøre. Vi samarbeider blant annet med resten av Norden, Storbritannia og Tyskland om å produsere strøm. Hos kraftbørsen Nord Pool, eid av norske Statsnett, foregår det kjøp og salg av strøm. Her fastsettes strømprisene i Norge.

Hva er gjennomsnittlig strømpris i Norge?

Strømprisene endrer seg hele tiden, fra time til time. Ifølge Statistisk Sentralbyrå var gjennomsnittlig strømpris i norske husholdninger 84,6 øre per kWh (ekskl. nettleie og avgifter) i 4. kvartal 2023.

I tillegg til den ordinære strømprisen, betaler du også for nettleie på din faktura. Alle strømkunder i Norge er pålagt å betale denne avgiften, som kort fortalt er prisen du betaler for at strømmen fraktes til deg. Dette er en månedlig kostnad som går til vedlikehold og oppgradering av kraftnettet i Norge, som justeres ut ifra begrensningene i områdene hvor strømmen fraktes.

Både nettleie og pris for strømmen du bruker varierer fra sted til sted i landet. Norge er delt inn i fem geografiske strømregioner med ulike priser på strøm. I Øst-Norge og Nord-Norge har strøm typisk ganske lik pris, strøm i Midt-Norge er som regel dyrere, mens Sør-Norge har de billigste strømprisene i Norge. Hvor du bor i landet har altså innvirkning på strømprisen din.

Fornybare energikilder påvirker kraftprisene i Norge

Vannkraft står for store deler av Norges kraftproduksjon. Likevel kommer ikke all kraftproduksjon i det nordiske markedet fra fornybare energikilder. Fornybare energikilder påvirkes av vær og vind, så når vannmagasinene har lave nivåer og forbrukere trenger mer strøm, må vi hente strømmen fra et annet sted – for eksempel i sørligere strøk ved en typisk kald norsk vinter.

Elektrisitetspriser i Norge påvirkes derfor også av kraftproduksjon som bruker olje, gass og kull. Denne typen kraftproduksjon påvirkes igjen av CO2-kvoter som bestemmes av EU.