Har du noen gang lurt på når strømmen er dyrest? De fleste er opptatte av å vite når på døgnet strømmen er billigst, men det kan være vel så viktig å vite når strømmen er på sitt dyreste. Vi forteller deg hvordan du kan følge med på strømprisen, og hva du kan gjøre for å unngå et høyt strømforbruk når pristoppene inntreffer. 

Hvem bestemmer strømprisen?

Mange tror det er strømleverandørene som setter strømprisen, men slik er det ikke. I Norge selges og kjøpes strømmen på kraftbørsen Nord Pool, som er Europas største markedsplass for elektrisk energi.

Handelen foregår ved at kraftprodusentene daglig legger inn informasjon om hvor mye strøm de ønsker å selge det kommende døgnet og til hvilken pris, mens strømleverandørene legger inn informasjon om hvor mye strøm de har behov for og hva de er villige til å betale.

På den måten finner de ut hvor mye dagens strøm er verdt. Det betyr i praksis at det er tilbud og etterspørsel som fastsetter strømprisen, og at det er markedskreftene som i bunn og grunn styrer det hele.

Hva påvirker strømprisen? 

Kort forklart kan man si at prisen på strøm går opp når hele befolkningen bruker mye strøm, og at prisen går ned når befolkningen bruker lite strøm. Det er imidlertid flere faktorer som spiller inn på strømprisen, og det er dermed ikke fullt så enkelt.

I Norge produseres nesten all strømmen av vannkraft, som er en nokså billig måte å lage strøm på. Det forutsetter dog at vi har store nok vannmengder i magasinene. I perioder med lite regn, vil prisene derfor gå opp og strømregningen blir dyrere.

I tillegg skjer handelen på strømbørsen på tvers av landegrenser, og dermed blir strømprisen her hjemme også påvirket av det som skjer i Europa. Mye av energien som blir produsert der kommer fra kull- og gasskraftverk, og i det siste har det blitt dyrere å produsere strøm som forurenser på den måten.

Derfor er det lite du kan gjøre for å styre selve strømprisen, men det finnes andre måter du kan påvirke hva sluttsummen på strømregningen blir.

Når på døgnet er strømmen dyrest? 

Ved å vite når strømmen er dyrest, kan du tilrettelegge strømforbruket ditt deretter. Selv om strømprisen endrer seg time for time og at ingen med sikkerhet kan fortelle hva den vil være fremover, ser vi noen gjengangere i strømbruken på enkelte tidspunkt i døgnet:

Blant annet er det totale strømforbruket som regel på det høyeste mellom klokken 8-9 og klokken 17-18. Det vil si at strømprisen ofte er på sitt dyreste på disse tidspunktene. I motsetning er forbruket normalt sett lavere og gjerne billigere i tidsrommene 22-07 og 12-15.

Med Fjordkraft-appen får du mulighet til å følge spotprisen og se hvordan den vil svinge gjennom døgnet. Ved å ha kontroll på når strømmen er dyrest i app, kan du enkelt unngå å legge de mest strømkrevende oppgavene på tidspunkter der strømprisen er høy.

Hva bruker mest strøm i huset? 

Skal du klare å fordele strømbruken og unngå de dyreste pristoppene, er det også avgjørende å vite hvor mye strøm du bruker og hva som krever mest energi i huset ditt.

Generelt vet vi at oppvarming er den største strømtyven i norske hjem. Folk flest bruker så mye som 70-80 prosent av strømkostnadene på å varme opp boligene sine. Heldigvis kan smarte løsninger som varmestyring hjelpe å automatisere og tilpasse oppvarmingen uten at det går på bekostning av komforten.

Lurer du på hva som bruker mest strøm hjemme hos deg? Ved hjelp av “Mitt forbruk” får du full kontroll på strømforbruket i boligen din og hvor mye av forbruket ditt som går til de ulike oppgavene i hjemmet.